domov nazaj natisni pošlji stran facebook SI EN SR

RAZPISI ZA VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto
Šegova ulica 112, Novo mesto
T: (07) 393-22-06
referat@fini-unm.si

Informativno mesto:
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto
referat za študijske zadeve

 

Razpis za vpis v visokošolski strokovni študijski program Inženiring in vozila in univerzitetni študijski program Inženiring in vozila v študijskem letu 2019/2020

Razpis za vpis na podiplomski magistrski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija – II. stopnje v študijskem letu 2019/2020

Razpis za vpis na podiplomski doktorski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija – III. stopnje v študijskem letu 2019/2020


NAČIN PRIJAVE

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti.
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti v roku in na naslov, ki sta določena z razpisom.

Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu v roku, določenem z razpisom, ki je lahko največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ na naslov: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto.

Prijave in dokazila/priloge po koncu tretjega prijavnega roka morajo prispeti najkasneje do 27. 9. 2019.

Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni in hkrati obveščeni o datumu vpisa.

KONTAKT ZA TEHNIČNO POMOČ (pri prijavi z digitalnim potrdilom):

  • za težave pri vstopu v elektronsko vlogo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem:
    Podpora SIGEN-CA, e-naslov: podpora-ca@gov.si, tel.: 01/4788 590
  • za ostala tehnična vprašanja pri izpolnjevanju elektronske vloge:
    Podpora eVŠ, e-naslov: evs-prijava.mvzt@gov.si

 

Pošlji prijatelju