Študentski referat, Ekonomika, Informatika

Lucija Galič, mag. posl. ved, vodja študentskega referata
 lucija.galic@fini-unm.si
(07) 393 22 07

Janja Šašek, dipl. ekon., referentka za študentske zadeve
 janja.sasek@fini-unm.si
(07) 393 22 06

Andreja Lavrin, univ. dipl. ekon., samostojna strokovna sodelavka
 janja.sasek@fini-unm.si
(07) 393 22 0
7

Nada Košmerl, računovodkinja
 nada.kosmerl@guest.arnes.si
(07) 393 21 26

Aleš Cvelbar, informatik
 ales.cvelbar@sc-nm.si
(07) 393 21 88

Knjižnica

Marija Debevc Rakoše, univ. dipl. bibliotekar, knjižničarka
 knjiznica@fini-unm.si
(07) 393 21 27

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.