Damjana . ' '
                  . Možic

Damjana Možic, pred.

Govorilne ure: po predhodnem dogovoru po elektronski pošti

Katedra: Katedra za splošne predmete in ekonomsko poslovne vede
Organi: Akademski zbor

Strokovna biografija

Damjana Možic je po izobrazbi profesorica nemškega in angleškega jezika z dolgoletnimi izkušnjami v poučevanju tujih jezikov stroke.

Predmeti in njihova uporabnost

Strokovni tuji jezik (angleščina)  I in II

Pri predmetu se seznanimo s strokovno terminologijo v tujem jeziku, širimo besedišče, poglabljamo jezikovne veščine razumevanja, poslušanja, govora in pisanja.

Bibliografija

COBISS

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.