Simon . ' '
                  . Muhič

prof. dr. Simon Muhič

Govorilne ure: Po dogovoru po e-pošti

Katedra: Katedra za mehaniko, konstruiranje in računalniški inženiring
Organi: Akademski zbor

Zakaj FINI? »Ker trdno verjamem, da bo FINI pomemben steber bodoče javne univerze s sedežem v Novem mestu«

Strokovna biografija

Prof. dr. Simon Muhič je diplomiral, magistriral in doktoriral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, kjer se je kot raziskovalec zaposlil takoj po diplomiranju. V letu 2007 je ustanovil lastno podjetje, SIMUTEH, Dr. Simon Muhič s.p., ki je bilo med drugim zastopnik simulacijske programske opreme podjetja ANSYS Inc iz ZDA, ki je največje svetovno podjetje na področju inženirskih simulacij in eden izmed nosilcev razvoja na tem področju. Od leta 2007 se intenzivno ukvarja z digitalno preobrazbo v inženirskem okolju. Tako je neposredno razvijal trg numeričnih simulacij v Sloveniji in izobrazil številne uporabnike, tako iz industrije kot tudi iz akademskega okolja. Izvedel je tudi številne svetovalne projekte z uporabo zastopane programske opreme, predvsem na področju energetike. Iz tega naslova sta mu bila, skupaj s soavtorji podeljena tudi dva patenta. Od leta 2017 dalje deluje kot partner pri razvoju in prodaji programske opreme TCAE, kjer je prodajni zastopnik za JV del Evrope. Od leta 2011 je Energetski manager Občine Ivančna Gorica, kjer so pod njegovim vodstvom izvedli številne projekte. Od leta 2013 je tudi direktor malega podjetja, Inštituta za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, INOVEKS d.o.o., ki aktivno sodeluje pri razvoju skoraj nič-energijskih tehnologij ter na področju kakovosti zraka v prostorih. Od 1. 10. 2012 do 30. 08. 2021 je bil dekan Fakultete za strojništvo Univerze v Novem mestu oziroma njenih predhodnic (Visoka šola za tehnologije in sisteme, Fakulteta za tehnologije in sisteme). V vlogi dekana je bil eden izmed dveh podpisnikov oziroma vlagateljev vloge za akreditacijo zasebne Univerze v Novem mestu. V letu 2018 je bil na Fakulteti za strojništvo Univerze v Novem mestu izvoljen v trajni naziv redni profesor za področje strojništvo. Od oktobra 2013 do marca 2014 je prof. dr. Muhič opravljal funkcijo predsednika Skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov, ki je skladno z zakonodajo ustanovljena za obravnavanje in usklajevanje vprašanj skupnega pomena, uveljavljanja skupnih usklajenih stališč in interesov članov skupnosti v slovenskem visokošolskem prostoru ter bil od aprila 2014 do marca 2015 njen podpredsednik. Od aprila 2022 je zaposlen na javnem raziskovalnem inštitutu Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, kjer je od začetka oktobra 2022 tudi predsednik Znanstvenega sveta inštituta. Je član številnih strokovnih organizacij ter član upravnega odbora Lokalne akcijske skupine Suhe Krajine, Temenice in Krke (LAS STIK) ter član Izvršnega odbora Sekcije za okolje Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine.

Predmeti in njihova uporabnost

I. Stopnja: Računalniško vodeni inženiring

Bibliografija

Znanstveno, strokovno in pedagoško delo se odraža v številnih delih, ki so razvidna tudi iz sistema COBISS, kjer je trenutno zavedenih 344 del. Bil je mentor več kot štiridesetim študentom 1. stopnje in mentor štirinajstim študentom 2. stopnje (od tega dvakrat somentor). Bil je mentor dvema doktorandoma, od tega somentor doktorandu v tujini. Je prvi avtor štirih univerzitetnih učbenikov z recenzijo (Tehniška termodinamika, Prenos toplote in snovi v stavbah) ter avtor številnih drugih učnih gradiv za predmete Računalniško podprt inženiring, Numerična dinamika tekočin ter Virtualni prototipi. Strokovno delo se odraža v številnih strokovnih člankih, prispevkih na strokovnih konferencah, poročilih, ekspertizah in študijah ter v vodenju številnih projektov.

COBISS

RRD

SICRIS

Šifra raziskovalca

19441

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.