Aleš . ' '
                  . Adamlje

Aleš Adamlje, pred.

Katedra: Katedra za materiale, tehnologije in proizvodnjo; Katedra za mehaniko, konstruiranje in računalniški inženiring
Organi: Akademski zbor

Predmeti in njihova uporabnost

I. Stopnja: Tehnološki procesi v avtomobilski industriji

I. Stopnja: Sočasni inženiring

Bibliografija

COBISS

RRD

SICRIS

Šifra raziskovalca

18037

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.