Aleš . ' '
                  . Adamlje

Aleš Adamlje, viš. pred.

Katedra: Katedra za materiale, tehnologije in proizvodnjo; Katedra za mehaniko, konstruiranje in računalniški inženiring

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.