Anatolij . ' '
         . Nikonov

Izr. prof. dr. Anatolij Nikonov

Govorilne ure: Po dogovoru po e-pošti

Katedra: Katedra za mehaniko, konstruiranje in računalniški inženiring
Organi: Komisija za študijske in študentske zadeve, Komisija za znanstveno-raziskovalno delo, Inštitut za znanstveno-raziskovalno dejavnost, Senat, Akademski zbor

Zakaj FINI? »… prijazen odnos do študentov, odprtost, profesionalizem vodstva, usmerjenost v sodelovanje z industrijo, vpletenost v mednarodno okolje«

Strokovna biografija

Anatolij Nikonov je doktoriral na Državni Univerzi v Saratovu (Rusija) na področju mehanike trdnih teles. Med letoma 1987 in 2000 je poučeval na Državni Univerzi v Saratovu, med letoma 2001 in 2002 pa je delal na South Bank University v Londonu. Od leta 2003 dalje poučuje v Sloveniji in v tujini na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Od leta 2010 je član znanstvenega odbora društva »Danubia Adria Society on Experimental Methods«, recenzent v mednarodnih znanstvenih revijah, izvaja aktivnosti v programskih odborih nacionalnih in mednarodnih konferenc. Objavil je številne znanstvene in strokovne članke in predstavljal svoja dela na mednarodnih in nacionalnih konferencah. Njegovi raziskovalni interesi so na področjih: dvo- in tro-dimenzionalni problemi mehanike kompozitov in hibridnih materialov, asimptotične metode v mehaniki, vibracije in procesi valovanja v tehniki, reologija in karakterizacija polimernih materialov, eksperimentalne tehnike.

Predmeti in njihova uporabnost

 • I. Stopnja: Nihanje mehanskih sistemov
 • II. Stopnja: Izbrana poglavja iz mehanike:

Predmet je namenjen pridobitvi poglobljenih znanj iz mehanike nihanj in procesov valovanj v konstrukcijah v povezavi z realnimi problemi v tehniki. Študent pridobi sposobnost uporabe zakonov in principov dinamike na področju mehanskih sistemov.

 • II. Stopnja: Eksperimentalne metode:

Predmet je namenjen seznanitvi z osnovnimi pristopi pri snovanju eksperimentov ter z metodami načrtovanja in izvedbe meritev ter njihovega vrednotenja. Študent pridobi sposobnost uporabe merilnikov sile, pomikov, pospeškov, temperature pri reševanju strokovnih problemov.

Bibliografija

COBISS

RRD

SICRIS

Šifra raziskovalca

24559

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.