Darko . ' '
                  . Števančec

doc. dr. Darko Števančec

Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po E-pošti

Katedra: Katedra za splošne predmete in ekonomsko poslovne vede (predstojnik)
Organi: Akademski zbor

Zakaj FINI? »Inovativnost, učinkovitost, uporabljivost.«

Strokovna biografija

Darko Števančec je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi doktoriral in pridobil naziv doktor psiholoških znanosti. Med letoma 1991 in 1999 je vodil eno izmed prvih zasebnih raziskovalnih podjetij v Sloveniji. Davean, d. o. o., podjetje za razvoj, se je ukvarjalo z raziskovanjem, svetovanjem in izobraževanjem na področjih marketinga, vodenja in psihosocialne klime organizacij. Od leta 2001 se posveča predvsem pedagoškemu in raziskovalnemu delu v visokošolskih organizacijah.

Raziskovalna dejavnost

Področja psihologije komunikacij in menedžmenta ter edukacije.

Predmeti in njihova uporabnost

  • Metodologija projektnega dela

Pri predmetu se bodo študenti usposobili za samostojno  vodenje projektov ob zavedanju vpliva različnih dejavnikov na uspešnost in učinkovitost implementacije celotne projektne zasnove.

Bibliografija

COBISS

RRD

SICRIS

Šifra raziskovalca

13004

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.