Emir . ' '
                  . Šoštarec

Emir Šoštarec, pred.

Katedra: Katedra za materiale, tehnologije in proizvodnjo

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.