Emir . ' '
                  . Šoštarec

Emir Šoštarec, pred.

Katedra: Katedra za splošne predmete in ekonomsko poslovne vede
Organi: Akademski zbor

Predmeti in njihova uporabnost

I. Stopnja: Menedžment proizvodnje

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.