Gorazd . ' '
                  . Hren

izr. prof. dr. Gorazd Hren

Katedra: Katedra za mehaniko, konstruiranje in računalniški inženiring

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.