Henrik . ' '
                  . Zaletelj

Doc. dr. Henrik Zaletelj

Katedra: Katedra za mehaniko, konstruiranje in računalniški inženiring

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.