Igor . ' '
                  . Makovec

Mag. Igor Makovec, pred.

Govorilne ure: Po dogovoru po e-pošti
Tutorske ure: Po dogovoru po e-pošti
Skype: igor_makovec

Katedra: Katedra za splošne predmete in ekonomsko poslovne vede
Organi: Akademski zbor

Zakaj FINI? »Inovativnost je današnja paradigma podjetij. Omogočena je z znanjem vseh zaposlenih.«

Strokovna biografija

Igor Makovec je magistriral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani iz področja poslovno informacijskih ved. Zaposlen je v novomeškem podjetju TPV d.o.o. kot samostojni projektant logistike. Po diplomi na fakulteti za elektrotehniko je svojo strokovno pot začel kot mladi raziskovalec iz gospodarstva. Delal je kot načrtovalec regulacijskih sistemov pri podjetju iz Tehnološkega parka instituta Jožef Stefan. Kasneje je vrsto let opravljal dela višjega svetovalca in vodje večje organizacijske enote v sklopu Carinske uprave Republike Slovenije. Strokovno pot je nadaljeval kot vodja logistike v podjetju Skupine TPV. Sedaj načrtuje interno in eksterno logistiko s poudarki na določitvi lastne cene logistike za nove projekte in pripravi analiz za potrebe odločanja. Dejaven je na področju inovativnosti, razvoja in poslovne inteligence.

Predmeti in njihova uporabnost

  • I. Stopnja: Reinženiring in inovacije:

Študenti spoznajo in razumejo sistem inovacij in se naučijo nekaj izbranih metod kreativnega razmišljanja. S pridobljenim znanjem lahko tvorno sodelujejo v procesu inoviranja.

Bibliografija

COBISS

RRD

SICRIS

Šifra raziskovalca

11424

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.