Igor . ' '
         . Simonič

doc. dr. Igor Simonič

Govorilne ure: Po dogovoru po e-pošti

Katedra: Katedra za naravoslovne vede, elektromehanske / mehatronske sisteme (predstojnik)
Organi: Senat, Akademski zbor

Zakaj FINI? »Fakulteta, ki omogoča širok spekter znanj uporabnih v industriji.«

Strokovna biografija

Igor Simonič je doktoriral na Univerzi v Ljubljani na področju kemijskih znanosti. Od leta 1989 je deloval kot raziskovalec na področju razvoja in raziskav farmacevtskih učinkovin in drugih organskih spojin. Pri delu je pridobil veliko izkušenj na področju organske sintezne kemije, analizne kemije, priprave eksperimentalnih načrtov in optimizacijskih metod, ter procesov prenosa kemijskih tehnologij v proizvodnjo tako v Sloveniji kot v tujini. Spoznal je tudi področje zaščite industrijske lastnine. V sedanjem času pa deluje predvsem na področju regulatorne kemije kot je izvajanje uredb REACH in CLP in druge kemijske zakonodaje v eni od velikih farmacevtsko-kemijskih družb. Od leta 2012 predava na Fakulteti za industrijski inženiring v Novem mestu, kot predavatelj pa gostuje tudi na drugih fakultetah po Sloveniji.

Raziskovalna dejavnost

Kemijska sinteza ter kemijska analitika farmacevtskih učinkovin in drugih kemijskih spojin, molekularno modeliranje, regulatorna kemija. Kemija materialov.

Druge dejavnosti, projekti

Molekularno modeliranje, (kvantitavni) odnosi med strukturo in aktivnostjo molekul ((Q)SAR), toksikologija, ekotoksikologija, presoje sistema vodenja po standardih ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 27000, GMP, vodenje podjetja (direktor družbe).

Predmeti in njihova uporabnost

 • I. Stopnja: Kemija
 • II. Stopnja: Kemija goriv in polimerov:

Vsak strokovnjak s področja strojništve redno prihaja v stik z različnimi vrstami goriv, od lesa, premogov, nafte in njenih derivatov do biogoriv ter z materiali, ki se proizvajajo s kemijsko sintezo t. i. umetnimi masami, ki jih imenujemo tudi polimer. Strokovnjaki, ki te materiale uporabljajo, so pri svojem delu lahko veliko uspešnejši, če poznajo kako pridemo do teh snovi, kakšne imajo ključne lastnosti, kakšne imajo prednosti, pa tudi slabosti. Poznavanje izrazoslovja tega področja bo bodočim inženirjem olajšalo komunikacijo s strokovnjaki – dobavitelji teh surovin. Polimerni materiali prihodnosti pa nam bodo omogočili danes še nepredstavljive izdelke in uporabe. Spoznajte svet goriv in materialov!

 • II. Stopnja: Farmacevtika za inženirje
 • III. Stopnja: Regulativa materialov:

Družbeno okolje pred strokovnjake postavlja vedno nove izzive. Eden od takih izzivov je pravočasno in stroškovno učinkovito izvajanja zahtev dokaj kompleksne kemijske zakonodaje Evropske unije pa tudi Slovenije. Pri predmetu študentje spoznajo ključne predpise, ki jih morajo spoštovati proizvajalci in uvozniki surovin (snovi in zmesi) ter nekatere pristope za uspešno izvajanje teh zahtev. Preko praktičnih primerov se seznanijo kako peljati postopke, da se izpolnijo zakonske zahteve in s tem prepreči morebitno oviranje proizvodnje v podjetju.

Bibliografija

COBISS

RRD

SICRIS

Šifra raziskovalca

14116

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.