Ines . ' '
                  . Lipuš

Ines Lipuš, pred.

Katedra: Katedra za splošne predmete in ekonomsko poslovne vede

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.