Ingrid . ' '
                  . Franko Uhernik

Ingrid Franko Uhernik, pred.

Katedra: Katedra za splošne predmete in ekonomsko poslovne vede
Organi: Akademski zbor

Predmeti in njihova uporabnost

I. stopnja: Logistika

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.