Ingrid . ' '
                  . Franko Uhernik

Ingrid Franko Uhernik, pred.

Katedra: Katedra za splošne predmete in ekonomsko poslovne vede
Organi: Akademski zbor

Zakaj FINI? »FINI študentom omogoča kvalitetno izobraževanje, prenos znanja je podkrepljen s praktičnim izvajanjem v okolju najnovejših tehnologij, kar prinaša sposoben, samostojen in inovativen kader.«

Strokovna biografija

Ingrid Franko Uhernik, magistra medkultunega medžmenta je leta 2010 zaključila Visoko strokovno šolo na Fakulteti za logistiko, Univerze v Mariboru in je leta 2013 magistrirala na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Od januarja 2019, ko je bila izvoljena v naziv predavateljice za predmetno področje » logistika in trajnostni razvoj« pa opravlja tudi delo predavateljice.

Predmeti in njihova uporabnost

I. stopnja: Logistika

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.