Jože . ' '
         . Vižintin

Zasl. prof. dr. Jože Vižintin

Govorilne ure: Po dogovoru po e-pošti

Katedra: Katedra za mehaniko, konstruiranje in računalniški inženiring

Zakaj FINI? »Sodelovanje in inovativnost s posebnim poudarkom na individualnem pristopu do študentov in njihovih pričakovanj.«

Strokovna biografija

Diplomiral je leta 1972, magistriral 1975 in doktoriral leta 1978 na Fakulteti za strojništvo, Univerza v Ljubljani. Posdoktorsko se je izpopolnjeval štiri mesece na inštitutu BAM- v Berlinu, Nemčija in na NIST-u v Ameriki. Leta 1965-66 je bil vodja avtokleparske delavnice pri Avtoprometu Gorica. Od leta 1972-1980 je bil asistent na Katedri za konstruiranje, Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.Po Doktoratu je bil osem let direktor Zavoda za raziskavo materialov in konstrukcij v Ljubljani. Leta 1984 je bil izvoljen za docenta, leta 1995 pa za rednega profesorja za tribologijo, mehanske pogone in gonila na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo. Je ustanovitelj Slovenskega društva za tribologijo, laboratorija ter Centra za tribologijo in tehnično diagnostiko na Fakulteti za strojništvo. Od leta 1987 je bil predsednik društva, od leta 1994 pa tudi predstojnik Centra za tribologijo in tehnično diagnostiko. Leta 1995 je postal član Upravnega odbora Univerze v Ljubljani in predstojnik Katedre za Konstruiranje in delovne stroje. Leta 1996 je bil izvoljen za Izrednega člana Inženirske Akademije Slovenije, leta 2008 pa za rednega člana. Je član Ruske International Academy of Engineering. Dvajset let je bil Predstojnik Katedre za tribologijo in sisteme Vzdrževanja na Fakulteti za strojništvo. Med leti 1997-2001 je bil prorektor Univerze v Ljubljani za podiplomski študij in raziskovalno delo ter nad dve leti član senata Univerze v Ljubljani. Dve leti je bil predsednik Inženirske Akademije Slovenije , v.d. direktor Inovacijsko-Razvojni Inštitut UL (IRI) in nato predsednik strokovnega sveta IRI UL. Od leta 2008 je glavni tajnik Inženisrke Akademije Slovenije.

Raziskovalna dejavnost

Tribologija, Tehnična diagnostika, Mehanski sistemi in gonila Inženiring površin. Objavil je 155 izvirnih znanstvenih člankov, 9 preglednih člankov,11 poglavji v znanstvenih monografijah, 20 strokovnih člankov, 393 objavljenih referatov na konferencah, 32 vabljenih predavanj, 252 poročil in ekspertiz za industrijo, 14 izvedenih strokovnih del in 10 patentov podeljenih od tega dva Ameriška. Objavil je knjigo »Tribology of mechanical systems: a guide to present and future technologies«, pri založbi ASME in knjigo:»Gonila in pogonski sklopi«, ki jo je Izdalo Slovensko društvo za tribologijo.

Druge dejavnosti, projekti

Ima več kot 30 mednarodnih projektov (USA, EU FRAME WORK PROGRAME, COST, INCOCOPERNICUS, Marie Curie, EUREKA) inpreko 200 slovenskih temeljnih, aplikativnih in industrijskih projektov.

Predmeti in njihova uporabnost

 • II.Stopnja: Gonila in pogonski sklopi
 • III. Stopnja: Vzdrževanje in tehnična diagnostika

Bibliografija

COBISS

RRD

SICRISResearchgate

Šifra raziskovalca

00812

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.