Julius . ' '
                  . Kaplunov

Prof. dr. Julius Kaplunov

Katedra: Katedra za naravoslovne vede, elektromehanske / mehatronske sisteme

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.