Jurij . ' '
                  . Krope

Zasl. prof. dr. Jurij Krope

Katedra: Katedra za splošne predmete in ekonomsko poslovne vede

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.