Mario . ' '
         . Žganec

Izr. prof. dr. Mario Žganec

Govorilne ure: Po dogovoru po e-pošti.
Tutorske ure: Po dogovoru po e-pošti.
Skype: mario zganec

Katedra: Katedra za naravoslovne vede, elektromehanske / mehatronske sisteme
Organi: Akademski zbor

Zakaj FINI? »Sodelovanje in inovativnost s posebnim poudarkom na individualnem pristopu do študentov in njihovih pričakovanj.«

Strokovna biografija

Mario Žganec je so-ustanovitelj ter tehnični direktor visokotehnološkega podjetja Alpineon d. o. o.. Doktoriral je na Univerzi v Ljubljani. Ima certifikat za vodenje projektov Prince2. Je izkušen vodja zahtevnih razvojno-raziskovalnih projektov, kot so InteliMO, BioID, ATRIS. Raziskovalni so-mentor dvema doktorskima študentoma. Raziskovalna področja: informacijski sistemi, procesiranje signalov, senzorji, biometrija, jezikovne in govorne tehnologije, večmodalni uporabniški vmesniki, jezikovni viri, podatkovna analitika, strojni vid, pametna mesta strojni vid, krmiljenje sistemov, senzorji za pametni promet in pametna mesta. Avtor in soavtor sedmih patentov ter več kot 50 znanstvenih in strokovnih objav. Prejemnik študentske Prešernove nagrade za diplomsko delo v 1990 ter ARRS nagrade za izjemne raziskovalne dosežke na področju metrologije v letu 2011. Prejemnik nagrade Ambasador zasebnosti za dobre prakse pri varovanju zasebnosti v 2015.

Predmeti in njihova uporabnost

 • II. Stopnja: Mikroprocesorski sistemi v vozilih:

Predmet obravnava različne arhitekture mikroprocesorskih sistemov, ki so sestavni del sodobnih vozil – od najpreprostejših mikro-krmilnikov do več-jedrnih multimedijskih mikroprocesorjev, s poudarkom na optimalni izbirni komponent strojne in programske opreme pri načrtovanju sistema.

 

 • III. Stopnja: Obdelava slik:

Predmet podaja sodobne načine zajemanja in obdelave slikovnih podatkov, ki so osnova za načrtovanje in izbiro komponent inteligentnih sistemov, ki zahtevajo kompleksno zaznavanje okolja. Varnostni sistemi, roboti, sistemi za pomoč vozniku, avtonomna vozila – kako zajemajo slike iz okolja?  Kako iz slik izluščijo uporabno informacijo? 

 • III. Stopnja: Integrirani inteligentni senzorji:

Sodobni senzorji niso le preprosti pretvorniki fizikalnih veličin v električne signale, temveč so miniaturni računalniki, opremljeni s tipali in komunikacijskimi vmesniki. Pri predmetu spoznavamo zgradbo, delovanje in programsko opremo inteligentnih senzorjev – od mikro senzorjev za meritve osnovnih fizikalnih veličin do kompleksnih senzorjev za detekcijo objektov in dogodkov v okolju.

 • III.Stopnja: Avtomobilska energetska senzorika:

Središčna tema predmeta so principi meritev fizikalnih veličin v avtomobilski energetiki: pretok, pritisk, pozicija, navor, temperatura, vibracije, koncentracija plinov, električni tok, električna napetost…  Kako izbrati ustrezno merilno metodo? Kako izboljšati zanesljivost meritve? Kako prenesti podatke v centralno krmilno enoto?

Bibliografija

COBISS

RRD

SICRISResearchgate

Šifra raziskovalca

11380

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.