Martin . ' '
         . Žnidaršič

doc. dr. Martin Žnidaršič

Govorilne ure: Po dogovoru po e-pošti

Katedra: Katedra za mehaniko, konstruiranje in računalniški inženiring

Strokovna biografija

Doc. dr. Martin Žnidaršič je podoktorski raziskovalec na Odseku za tehnologije znanja na Institutu Jožef Stefan. Njegovi glavni raziskovalni področji sta podatkovno rudarjenje in podpora pri odločanju, predvsem verjetnostno modeliranje, modeliranje vrednotenja in analiza tekstovnih podatkov vključno z analizo sentimenta. Svoje delo aplicira predvsem na področjih ekologije in financ.

Predmeti in njihova uporabnost

 • II. Stopnja: Strojno učenje in umetna inteligenca:

Pri tem predmetu se študenti seznanijo z različnimi metodami umetne inteligence in strojnega učenja ter se naučijo samostojne uporabe metod strojnega učenja za analizo podatkov in gradnjo napovednih modelov.

 • III. Stopnja: Metode in orodja umetne inteligence:

Študentje se seznanijo z različnimi metodami umetne inteligence in se naučijo uporabe metod umetne inteligence za samostojno reševanje praktičnih problemov s poudarkom na izbranih tematikah.

Bibliografija

COBISS

RRD

SICRIS

Šifra raziskovalca

23582

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.