Matej . ' '
                  . Forjan

Doc. dr. Matej Forjan

Govorilne ure: Po dogovoru po e-pošti
Tutorske ure: Po dogovoru po e-pošti

Katedra: Katedra za naravoslovne vede, elektromehanske / mehatronske sisteme
Organi: Senat, Akademski zbor, Upravni odbor

Zakaj FINI »Kakovostno aktualno znanje, raziskovalna odličnost ter individualni pristop do študentov.«

Strokovna biografija

Matej Forjan je leta 2002 diplomiral z nalogo Transport ionov v nematični tekoče kristalni celici na Pedagoški fakulteti v Mariboru, s čimer si je pridobil naziv profesor fizike. Po zaključku dodiplomskega študija se je vpisal na podiplomski študij fizike-področje izobraževanja na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Leta 2009 je na takrat že FNM UM uspešno zagovarjal magistrsko delo z naslovom Proučevanje pojavov stohastične resonance in samoorganizirane kritičnosti v smektičnih tekočih kristalih, s čimer si je pridobil naziv magister znanosti s področja fizike-področje izobraževanja. Vmes se je leta 2006 zaposlil na Šolskem centru Novo mesto kot profesor fizike v programu tehniške gimnazije in je to delo opravljal do 1. julija 2015, ko je postal ravnatelj Višje strokovne šole na Šolskem centru Novo mesto. Njegova znanstvena bibliografija zajema pet izvirnih znanstvenih člankov, dva znanstvena prispevka na konferenci ter en povzetek znanstvenega. Poleg tega je avtor ali soavtor treh učbenikov. Znanstveno se ukvarja z možnostjo integriranja modeliranja dinamičnih sistemov na področje didaktike fizike.

Predmeti in njihova uporabnost

Fizika je osnovna naravoslovna znanost in kot taka temelj vseh inženirskih ved. Slednje ne le, da slonijo na fizikalnih zakonih, ampak uporabljajo tudi njen jezik in metode. Zato vam bo kot bodočim inženirkam in inženirjem strojništva obvladovanje osnov fizike prišlo še kako prav pri kvantitativni obravnavi bolj zapletenih tehniških problemov.

Bibliografija

COBISS

RRD

SICRIS

Šifra raiskovalca

40284

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.