Matej . ' '
                  . Pleterski

doc. dr. Matej Pleterski

Katedra: Katedra za materiale, tehnologije in proizvodnjo
Organi: Akademski zbor

Predmeti in njihova uporabnost

I. Stopnja: Tehnologija

Bibliografija

COBISS

RRD

SICRIS

Šifra raziskovalca

28609

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.