Matej . ' '
                  . Pleterski

Doc. dr. Matej Pleterski

Katedra: Katedra za materiale, tehnologije in proizvodnjo

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.