Matej . ' '
                  . Rožič

mag. Matej Rožič, pred.

Govorilne ure: Po dogovoru po e-pošti

Katedra: Katedra za naravoslovne vede, elektromehanske / mehatronske sisteme
Organi: Akademski zbor

Predmeti in njihova uporabnost

I. Stopnja: Fizika za inženirje

I. Stopnja: Matematika z aplikacijami I

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.