Mateja . ' '
                  . Simončič Tomič

Mateja Simončič Tomič, pred.

+386 40161 796

Govorilne ure: Po dogovoru po e-pošti
Tutorske ure: Po dogovoru po e-pošti

Katedra: Katedra za splošne predmete in ekonomsko poslovne vede

Zakaj FINI »Sodelovanje in individualni pristop ter povezava znanja z realnimi življenjskimi situacijami.«

Strokovna biografija

Mateja Simončič Tomič je po izobrazbi profesorica angleškega jezika in književnosti. Od leta 2004 je zaposlena na Šolskem centru Novo mesto, kjer poučuje angleščino na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji.

Predmeti in njihova uporabnost

Pri predmetu usvojimo znanje strokovne terminologije v angleškem jeziku in razvijamo govorne, pisne in bralne kompetence v tujem jeziku.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.