Matija . ' '
                  . Perne

Doc. dr. Matija Perne

Govorilne ure: Po dogovoru po e-pošti

Katedra: Katedra za naravoslovne vede, elektromehanske / mehatronske sisteme
Organi: Akademski zbor

Strokovna biografija

Matija Perne je diplomiral iz fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in doktoriral iz krasoslovja na Univerzi v Novi Gorici. Podoktorsko se je usposabljal na University of Arkansas v ZDA. Od 2012 dela na Odseku za sisteme in vodenje Instituta "Jožef Stefan", prej pa je izkušnje nabiral na Inštitutu za raziskovanje Krasa ZRC SAZU in v industriji, v podjetju Domel. Njegovi raziskovalni interesi so na področjih matematičnega modeliranja, optimizacije, prediktivnega vodenja, strojnega učenja, predvsem v povezavi z meteorologijo in z družbenimi procesi, in kraške hidrologije ter geomorfologije, predvsem z vidika modeliranja.

Predmeti in njihova uporabnost

I. stopnja: Matematika z aplikacijami II

II. stopnja: Izbrana poglavja iz matematike

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.