Milan . ' '
                  . Ambrožič

Doc. dr. Milan Ambrožič

Katedra: Katedra za naravoslovne vede, elektromehanske / mehatronske sisteme

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.