Mitja . ' '
         . Cerovšek

doc. dr. Mitja Cerovšek

Govorilne ure: Po dogovoru po e-pošti

Katedra: Katedra za splošne predmete in ekonomsko poslovne vede
Organi: Senat, Akademski zbor

Zakaj FINI? »Povezovanje akademskega znanja z dosežki in izkušnjami iz prakse na osnovi potreb gospodarstva.«

Strokovna biografija

Mitja Cerovšek je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani na smeri avtomatika - procesna informatika. Magistrski študijski program ekonomije je opravil leta 2005, doktorski študij informacijsko upravljalskih ved pa leta 2015 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Dolga leta je deloval v avtomobilski industriji kot pomočnik generalnega direktorja za strateški management in informatiko in kot direktor področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Trenutno je svetovalec direktorja v podjetju za razvoj in proizvodnjo visokotehnološke industrijske opreme in docent na Fakulteti za industrijski inženiring. Strokovno področje njegovega delovanja obsega strateško načrtovanje razvoja informatike v podjetju, digitalno preobrazbo podjetja, management poslovnih procesov, prenovo in informatizacijo poslovanja ter načrtovanje in vodenje strateških in medorganizacijskih projektov. Je član razvojno raziskovalne skupine podjetja in avtor številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov iz področij informatike, digitalne preobrazbe podjetij, managementa poslovnih procesov in ekonomije, ki jih povezuje s prakso in razvojem industrije.

Raziskovalna dejavnost

Aktivni član razvojno raziskovalne skupine podjetja.

Druge dejavnosti, projekti

Strateško načrtovanje razvoja informatike v podjetju, digitalna preobrazba podjetja, management poslovnih procesov, prenova in informatizacija poslovanja, celovita kakovost in poslovna odličnost, načrtovanje in vodenje strateških in medorganizacijskih projektov.

Predmeti in njihova uporabnost

 • I. Stopnja: Celovita kakovost in poslovna odličnost:

Spoznati in razumeti pomen procesnega pristopa pri obvladovanju celovite kakovosti in poslovne odličnosti ter njenega vpliva na poslovno uspešnost. Spoznati temeljna teoretična izhodišča, praktične pristope, modele in orodja za obvladovanje celovite kakovosti proizvodov, procesov in sistemov ter poslovne odličnosti v sodobni organizaciji.

 • II. Stopnja: Menedžment procesov s projektno nalogo:

Razumeti pomembnost procesne usmeritve podjetja in orientiranosti h kupcu. Razumeti principe procesnega in projektnega menedžmenta. Razumeti organiziranost procesno orientiranega podjetja. Razumeti vlogo informacijskih tehnologij pri prenovi in informatizaciji procesov. Spoznati in razumeti pomen Industrije 4.0 in digitalne preobrazbe podjetja.

 • II. Stopnja: Strateški menedžment:

Spoznati in razumeti pomen procesnega pristopa pri obvladovanju strateškega planiranja in njegovega vpliva na poslovno uspešnost. Spoznati temeljna teoretična izhodišča, praktične pristope, modele in orodja za obvladovanje strateškega planiranja v sodobni organizaciji. Spoznati in razumeti nova razmerja v sodobnem poslovnem okolju in odzive na spremembe.

Bibliografija

COBISS

RRD

SICRIS

Šifra raziskovalca

30521

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.