Mitja . ' '
         . Cerovšek

Doc. dr. Mitja Cerovšek

Govorilne ure: Po dogovoru po e-pošti

Katedra: Katedra za splošne predmete in ekonomsko poslovne vede
Organi: Senat, Akademski zbor

Zakaj FINI? »Povezovanje akademskega znanja z dosežki in izkušnjami iz prakse na osnovi potreb gospodarstva.«

Strokovna biografija

Mitja Cerovšek je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani na smeri avtomatika - procesna informatika. Magistrski študijski program ekonomije je opravil leta 2005, doktorski študij informacijsko upravljaljskih ved pa leta 2015 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Zaposlen je v Skupini TPV, kjer je direktor za informacijske in komunikacijske tehnologije. Strokovno področje njegovega delovanja obsega strateško načrtovanje razvoja informatike v podjetju, management poslovnih procesov, prenovo in informatizacijo poslovanja ter načrtovanje in vodenje strateških in med organizacijskih projektov. Je član razvojno raziskovalne skupine TPV (številka raziskovalca 30521). Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov iz področij informatike, managementa poslovnih procesov in ekonomije, ki jih povezuje s prakso v avtomobilski industriji.

Raziskovalna dejavnost

Član razvojno raziskovalne skupine TPV.

Druge dejavnosti, projekti

Strateško načrtovanje razvoja informatike v podjetju, management poslovnih procesov, prenova in informatizacija poslovanja, celovita kakovost in poslovna odličnost, načrtovanje in vodenje strateških in medorganizacijskih projektov.

Predmeti in njihova uporabnost

 • I.Stopnja: Celovita kakovost in poslovna odličnost:

Spoznati in razumeti pomen procesnega pristopa pri obvladovanju kakovosti in njenega vpliva na poslovno uspešnost. Spoznati temeljna teoretična izhodišča, praktične pristope, modele in orodja za doseganje in nenehno izboljševanje kakovosti proizvodov, procesov in sistemov v sodobni organizaciji.

 • II. Stopnja: Menedžment procesov s projektno nalogo:

Razumeti pomembnost procesne orientiranosti podjetja in orientiranosti h kupcu. Razumeti principe procesnega in projektnega menedžmenta. Razumeti organiziranost procesno orientiranega podjetja. Razumeti vlogo informacijskih tehnologij pri prenovi in informatizaciji procesov.

 • II. Stopnja: Strateški menedžment:

Spoznati in razumeti pomen procesnega pristopa pri obvladovanju strateškega planiranja in njegovega vpliva na poslovno uspešnost. Spoznati temeljna teoretična izhodišča, praktične pristope, modele in orodja za obvladovanje strateškega planiranja v sodobni organizaciji.

Bibliografija

COBISS

RRD

SICRIS

Šifra raziskovalca

30521

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.