Mitja . ' '
                  . Muhič

Doc. dr. Mitja Muhič

Katedra: Katedra za mehaniko, konstruiranje in računalniški inženiring

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.