Nenad . ' '
                  . Ferdelji

izr. prof. dr. Nenad Ferdelji

Katedra: Katedra za naravoslovne vede, elektromehanske / mehatronske sisteme
Organi: Akademski zbor

Predmeti in njihova uporabnost

II. stopnja – Toplotni procesi

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.