Saša . ' '
         . Ciglar

Saša Ciglar, pred.

040 / 33 50 10

Govorilne ure: Po dogovoru po e-pošti

Katedra: Katedra za materiale, tehnologije in proizvodnjo; Katedra za splošne predmete in ekonomsko poslovne vede

Zakaj FINI? »Predavatelji, ki prihajajo z izkušnjami iz prakse in povezanostjo z industrijo, dejanske potrebe po strokovnosti iz industrije. «

Strokovna biografija

Saša Ciglar se je v ZR Nemčiji izučil po dualnem sistemu za elektromehanika. Po končani poklicni izobrazbi se je vpisal v tehnično gimnazijo ravno tako v ZR Nemčiji. Po maturi se je vrnil v Slovenijo in na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, smer konstruiranje in vzdrževanje strojev diplomiral iz področja raziskovanja časovno odvisnih materialov. Po diplomi se je vpisal na podiplomski študij Fakultete za strojništvo v Ljubljani, smer management tehnologij vzdrževanja in zaključil podiplomski študij na področju vizualizacije in planiranja zastojev. Sedaj je doktorand na FINI na področji managementa v vzdrževanju.

Raziskovalna dejavnost

Doktorat iz menedžmenta v vzdrževanje – v teku.

Predmeti in njihova uporabnost

 • I. Stopnja: Celovito vzdrževanje proizvodnje

Vzdrževanje postane vedno bolj pomemben del proizvodnega procesa, ki aktivno soustvarja konkurenčnost in dobičkonosnost podjetja. Vzdrževanje vedno manj predstavlja le strošek, temveč predstavlja prispevek proizvodnji, ki izboljšuje in optimizira proizvodni proces in s tem pripomore k boljšimi rezultati poslovanja podjetja.
Izbira strategije vzdrževanja je ključnega pomena. Zato je izrednega pomena, da se študenti naučijo vse potrebno o vzdrževanju, da lahko kot bodoči vodji vzdrževanja postavijo optimalno strategijo vzdrževanja in naredijo učinkovit in uspešen oddelek.

 • I. Stopnja: Menedžment proizvodnje

Proizvodni menedžment je operativni del celotnega menedžmenta poslovnega subjekta in je odgovoren za realizacijo večinoma gospodarskih zastavljenih ciljev. Vedno večja stopnja avtomatizacije, globalizacija in s tem povezana večja konkurenčnost postavlja vsako proizvodno podjetje pred dejstva, da potrebuje zelo uspešno in učinkovito proizvodnjo. To je proizvodnja, ki je dodobra organizirana, ki ima minimalne zastoje, visoko stopnjo pretočnosti materialov ob minimalnih zalogah. Učinkovita proizvodnja ni samo dobra organizacija procesa izdelave, temveč je tudi v tesni povezavi logističnih procesov – od nabave do dobave in z materialnim poslovanjem. Vse to zahteva visokokvalificirano vodstvo, ki je sposobno v pravem trenutku sprejeti pravo odločitev.

Bibliografija

COBISS

RRD

SICRIS

Šifra raziskovalca

22334

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.