Sašo . ' '
         . Murtič

Izr. prof. dr. Sašo Murtič

Govorilne ure: Po dogovoru po e-pošti

Katedra: Katedra za splošne predmete in ekonomsko poslovne vede
Organi: Akademski zbor

Zakaj FINI? »Sodelovanje in inovativnost s posebnim poudarkom na individualnem pristopu do študentov in njihovih pričakovanj. Uvajanje študentov v logistiko in logistične procese, spoznavanje industrije, transporta in MMLC.«

Strokovna biografija

Upokojenec Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije, docent za področje logistike in logističnih procesov, pogodbeni sodelavec. Docent doktor Sašo Murtič je kot redni študent leta 1995 končal študij Pravne Fakultete, Univerze v Ljubljani in si pridobil naziv univerzitetnega diplomiranega pravnika. Leta 2002 je na isti fakulteti, katedri za Javno upravo, končal magistrski študij in si pridobil naziv magistra pravnih znanosti. Leta 2012 je na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici opravil doktorski študij in zagovarjal doktorsko disertacijo na temo »Sodobna paradigma medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov« ter si pridobil naziv doktor znanosti s področja sociologije. V kariernem obdobju je opravljal številna vodilna in vodstvena dela v okviru javne uprave, bil je direktor različnih služb, direktor občinske uprave Mestne občine Novo mesto in sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, kjer je neposredno pri ministru vodil najzahtevnejše logistične projekte. Leta 2004 je bil izvoljen v naziv predavatelja, nato višjega predavatelja za področje prava in leta 2016 je bil izvoljen v naziv docenta za področje logistike. Poučeval je na Fakulteti za policijsko varnostne vede, Fakulteti za logistiko in Fakulteti za turizem, vse tri fakultete v okviru Univerze v Mariboru. Sedaj poučuje na Fakulteti za industrijski inženiring, novo mesto in sicer pri predmetoma Logistika in Logistični procesi.

Raziskovalna dejavnost

V okviru svojega dela se je udeleževal in organiziral številne znanstvene in strokovne konference z lastnimi prispevki, objavil je številne strokovne in znanstvene članke ter v okviru svojega dela opravil številna mentorstva študentom pri pripravi diplomskega dela. Njegove objave so razvidne v COBISS-u.

Druge dejavnosti, projekti

V okviru logistike in logističnih procesov je za potrebe Ministrstva za infrastrukturo RS vodil izgradnjo letališča Edvarda Rusjana Maribor, DPN za letališče Portorož, DPN za letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in DPN za letališče Edvarda Rusjana Maribor. Vodil je tudi sprejem OPN Mestne občine Novo mesto.

Predmeti in njihova uporabnost

 • I. Stopnja: Logistika:
 • II. Stopnja: Razvoj logističnih procesov:

Logistika in logistični procesi so se razvili že v zgodnjem času razvoja menjave blaga in trgovine. Njihova uporabnost je danes tako velika in obsežna, da potrebuje poseben pristop znanstvenega in praktičnega proučevanja. Vsebuje razvojne pojme, delitev področij in procesov, pojasnjuje pomen razvoja MMLC in povezovalne infrastrukture ter ureja stroškovne poti manipulacije blaga in procesov vezanih za transport in oskrbo. Predmet omogoča študentom spoznati osnove gospodarskega poslovanja v industriji, transportu, distribuciji blaga ter oskrbi prebivalstva. Pridobljeno znanje študent uporabi v industriji, avtomobilski industriji, transportu, infrastrukturi, v procesih nujno potrebnih za pripravo in transport blaga in v širšem družbenem okolju.

Bibliografija

COBISS

Šifra raziskovalca

90716

Europass CV

–          SLO

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.