Sašo . ' '
         . Murtič

Izr. prof. dr. Sašo Murtič

Govorilne ure: Po dogovoru po e-pošti

Katedra: Katedra za splošne predmete in ekonomsko poslovne vede
Organi: Akademski zbor

Zakaj FINI? »Sodelovanje in inovativnost s posebnim poudarkom na individualnem pristopu do študentov in njihovih pričakovanj. Uvajanje študentov v logistiko in logistične procese, spoznavanje industrije, transporta in MMLC.«

Strokovna biografija

Upokojeni sekretar Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije, izredni profesor za področje »Pravo« in »Logistika«, pogodbeni sodelavec. Izr. prof. doktor Sašo Murtič je kot redni študent leta 1995 končal študij Pravne Fakultete, Univerze v Ljubljani in si pridobil naziv univerzitetnega diplomiranega pravnika. Leta 2002 je na isti pravni fakulteti, katedri za Javno upravo, končal magistrski študij in si pridobil naziv magistra pravnih znanosti. Leta 2012 je na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici opravil doktorski študij in zagovarjal doktorsko disertacijo na temo »Sodobna paradigma med organizacijskega obvladovanja logističnih procesov« ter si pridobil naziv doktor znanosti s področja sociologije. V kariernem obdobju je opravljal številna vodilna in vodstvena dela v okviru javne uprave, bil je direktor različnih služb, tajnik fakultete, direktor občinske uprave Mestne občine Novo mesto in sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, kjer je neposredno pri ministru vodil najzahtevnejše razvojne projekte letalske infrastrukture ter projekte na področju logistike za potrebe ministrstva. Leta 2004 je bil izvoljen v naziv predavatelja, nato višjega predavatelja za področje prava, leta 2016 je bil izvoljen v naziv docenta za področje logistike in leta 2020 za področje pravo in logistika. Poučeval je na Fakulteti za policijsko varnostne vede, Fakulteti za logistiko, Fakulteti za turizem, vse tri fakultete v okviru Univerze v Mariboru. Sedaj poučuje na Fakulteti za industrijski inženiring, novo mesto in sicer pri predmetoma Logistika in Logistični procesi, na Novi univerzi, Visoka šola za logistiko in menedžment, Arema Rogaška Slatina in visoki šoli Ptuj. Sodeluje še z nekaterimi višjimi šolami v Sloveniji, in sicer na programih uvajanja inteligentnih sistemov v industrijsko proizvodnjo, kibernetska varnost in uvajanje novih poklicev v industriji. Kot profesor sodeluje s številnimi fakultetami v Republiki Hrvaški, Republiki, Srbiji, Republiki Črni Gori in republiki Slovaški.

Raziskovalna dejavnost

V okviru svojega dela se je udeleževal in organiziral številne znanstvene in strokovne konference z lastnimi prispevki, objavil je številne strokovne in znanstvene članke ter v okviru svojega dela opravil številna mentorstva študentom pri pripravi diplomskega dela. Njegove objave so razvidne v COBISS-u in SICRIS-u. Njegova aktivnost je bila zaznavna v času pandemije Covid 19, kjer je sodeloval na številnih okroglih mizah in konferencah, kjer so razpravljali o vplivu pandemije na industrijski razvoj, na logistiko in pravna razmerja v sklopu gospodarskih dejavnosti. V letu 2021 je v Republiki Hrvatski sodeloval v okviru projekta nastajanja znanstvene monografije »OSNOVE NOMOTEHNIKE« postupak i okvir stvaranja pravnih propisa v Republiki Hrvatski.

Druge dejavnosti, projekti

V okviru logistike in logističnih procesov je za potrebe Ministrstva za infrastrukturo RS vodil izgradnjo letališča Edvarda Rusjana Maribor, DPN za letališče Portorož, DPN za letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in DPN za letališče Edvarda Rusjana Maribor. Vodil je tudi sprejem OPN Mestne občine Novo mesto. V okviru Nacionalnega sveta za spremembo volilne sistema Republike Slovenije je bil povabljen k sodelovanju in pripravi novega volilnega sistema. Vodi Dolenjsko akademsko pobudo Novo mesto in se prizadeva za vzpostavitev javne univerze v Novem mestu.

Predmeti in njihova uporabnost

 • I. Stopnja: Logistika:
 • II. Stopnja: Razvoj logističnih procesov:

Logistika in logistični procesi so se razvili že v zgodnjem času razvoja menjave blaga in trgovine. Njihova uporabnost je danes tako velika in obsežna, da potrebuje poseben pristop znanstvenega in praktičnega proučevanja. Vsebuje razvojne pojme, delitev področij in procesov, pojasnjuje pomen razvoja MMLC in povezovalne infrastrukture ter ureja stroškovne poti manipulacije blaga in procesov vezanih za transport in oskrbo. Predmet omogoča študentom spoznati osnove gospodarskega poslovanja v industriji, transportu, distribuciji blaga ter oskrbi prebivalstva. Pridobljeno znanje študent uporabi v industriji, avtomobilski industriji, transportu, infrastrukturi, v procesih nujno potrebnih za pripravo in transport blaga in v širšem družbenem okolju.

Bibliografija

COBISS

Šifra raziskovalca

90716

Europass CV

–          SLO

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.