Štefan . ' '
                  . David

Štefan David, pred.

Katedra: Katedra za materiale, tehnologije in proizvodnjo
Organi: Akademski zbor

Predmeti in njihova uporabnost

I. Stopnja: Tehnologija

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.