Štefan . ' '
                  . David

Štefan David

Katedra: Katedra za materiale, tehnologije in proizvodnjo

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.