Tjaša . ' '
                  . Marolt

Dr. Tjaša Marolt, pred.

Govorilne ure: Po dogovoru po e-pošti

Katedra: Katedra za naravoslovne vede, elektromehanske / mehatronske sisteme

Zakaj FINI »Ker mi je predajanje znanja ljudem v veselje in izziv.«

Strokovna biografija

Tjaša Marolt je doktorirala na Biotehniški fakulteti v Ljubljani iz znanstvenega področja Biotehnologija. Kot mlada raziskovalka je bila 5 let zaposlena na Inštitut za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo v Znanstveno raziskovalnem središču v Kopru, kjer je aktivno sodelovala pri izvedbi projekta v okviru doktorskega študija in v pedagoškem procesu, ki se je izvajal v sklopu študijev Biopsihologije, Sredzemskega kmetijstva in Biodiverzitete na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske študije, Univerze na Primorskem. Po končanem doktoratu je kot predavateljica pričela poučevati na Visoki šoli za upravljanje podeželja Grm in Fakulteti za industrijski inženiring, kjer pokriva področji kemije in biotehnologije. Tekom let se je udeležila številnih mednarodnih izobraževanj, na katerih je tudi aktivno sodelovala z predstavitvijo znanstvenih prispevkov, napisala pa je tudi izvirni znanstveni članek.

Raziskovalna dejavnost

Raziskovalka - aktivna v raziskovalni organizaciji naravoslovno matematičnih ved.

Predmeti in njihova uporabnost

Predmet daje študentom teoretične osnove mnogih naravnih pojavov in razlago zakonitosti, na katerih je osnovana kemijska in fizikalno kemijska klasifikacija materije. Predstavljena je povezava med zgradbo snovi in njenim vplivom na kemijske ter fizikalne lastnosti snovi. V okviru predmeta slušatelj spozna nekatere teoretične in eksperimentalne metode, ki so osnova pri reševanju tehnoloških problemov, zlasti v povezavi z njihovo bodočo dejavnostjo v industriji, obrti in storitvah. Osnove kemijske zakonodaje imajo namen opozoriti študente na zahteve kemijske zakonodaje v industriji.

Bibliografija

COBISS

RRD

SICRIS

Šifra raiskovalca

30862

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.