Urška . ' '
                  . Florjančič

Doc. dr. Urška Florjančič

Govorilne ure: Po dogovoru po e-pošti

Katedra: Katedra za materiale, tehnologije in proizvodnjo
Organi: Prodekanja za znanstveno raziskovalno delo, Komisija za znanstveno raziskovalno dejavnost, Komisija za založniške dejavnosti, Inštitut za znanstveno-raziskovalno dejavnost, Akademski zbor

Zakaj FINI? »Je prostor dialoga s posluhom za potrebe industrije in želje študentov. Ponosni na domače znanje in odprti v mednarodno okolje.«

Strokovna biografija

Urška Florjančič je doktorica kemijskih znanosti. Po študiju kemijskega inženirstva na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je več let delala kot asistentka in raziskovalka na isti fakulteti, zatem pa še na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. V času doktorskega študija se je pol leta usposabljala v Laboratory of Food Physics na Univerzi v Wageningenu na Nizozemskem na projektu »Rheo-optics in food science«. V podjetjih JULON, d.d. in DONIT TESNIT d.o.o. je bila vodja laboratorija in direktorica raziskav, razvoja in kakovosti. Na MOP, Agenciji RS za okolje (ARSO) je delala kot seizmolog na Uradu za seizmologijo in geologijo. Od leta 2016 je zaposlena na FINI Novo mesto kot visokošolski učitelj in oblikuje dejavnosti Inštituta za znanstveno-raziskovalno dejavnost. Objavlja znanstvene in strokovne prispevke v domačih in mednarodnih revijah, je predavateljica na domačih in mednarodnih konferencah, kongresih in delavnicah. Je avtorica več prispevkov v monografijah. Sodelovala je pri pripravi visokošolskega učbenika. Bila je v programskih in organizacijskih odborih domačih in mednarodnih konferenc.

Raziskovalna dejavnost

Njeno raziskovalno zanimanje pokriva področja kemije in reologije materialov, polimernega procesiranja, termične analize, karakterizacije morfoloških značilnosti in viskoelastičnega vedenja polimernih materialov, formiranja strukture končnega izdelka pod vplivom različnih fizikalnih parametrov in tehnoloških pogojev.

Druge dejavnosti, projekti

Kot raziskovalka FINI Novo mesto sodeluje v projektih z industrijo »EVA4green - Ekološki Varen Avtomobil za zeleno mobilnost« (2016-2019) in »EAGLE - Napredni senzorski sistem za 3D kontrolo geometrije kompleksnih predmetov v tovarnah prihodnosti« (2018-2021), ki sta sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ESRR. Je članica organizacijskega in programskega odbora za pripravo in izvedbo vsakoletne mednarodne konference o razvoju industrijskega inženiringa.

Bibliografija

COBISS

RRD

SICRIS

Šifra raziskovalca

18248

Europass CV

–          SLO

–          ANG

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.