Karierne priložnosti

24.6.2022
Prosta delovna mesta 20. 6. – 24. 6. 2022

Projektant kakovosti, Vodja proizvodnje, Samostojni nabavnik, Namestnik vodje koordinacije - planerja, Inženir strojne smeri za delo v prodaji, Sodelavci z univerzitetno izobrazbo strojne smeri ali magisterijem s področja strojništva , Vodja projekta strojne programske opreme, Konstrukter koncepta- senior (za področje žarometov), Konstrukter detajlist (za področje žarometov), Konstrukter na področju robotike, Inženir razvoja proizvodnih procesov II (MEA), Oddelkovodja, Tehnolog oddelka, Tehnolog SMT oddelka, Tehnolog konstrukter I, Upravljalec nabavnih kategorij, Samostojni strokovni sodelavec VII/2, Koordinator kakovosti produkta, Vodja kakovosti.

27.5.2022
Prosta delovna mesta 23. 5. – 27. 5. 2022

Projektni vodja v oddelku investicij, Vodilni tehnolog, Strokovni in tehnični sodelavec za področje medicinske opreme, Inženir kakovosti za obvladovanje dobaviteljev – »category« SQM, Q-Planer v Plastikarni, Q-Planer Medical, Skrbnik ključnih kupcev, Razvijalec za področje mehanskih in/ali mehatronskih sistemov v razvoju, Vodja razvoja, Planer kakovosti - projektni inženir kakovosti, Tehnični direktor v strojegradnji (CTO), Konstrukter / Projektant lesnoobdelovalnih strojev in linij, Tehnik / inženir v strojegradnji, Inženir industrijske avtomatizacije – PLC programer / developer, Vodja strateške nabave (CPO), Asistent CSO za prodajo strojev in tehnološke opreme, Prodajni inženir za prodajo strojev in tehnološke opreme, Key account projektni vodja v strojegradnji, Key account servisni inženir v strojegradnji, Vodja proizvodne enote, Izkušen tehnolog / oddelek za tehnologijo CNC obdelave, Razvojni tehnologo specialist, Inženir strojništva – projektant, Tehnolog, Vodja tehnologije, Vodja projektov, Vodja projektov, Učitelj za poučevanje strokovnoteoretičnih predmetov na področju strojništva, Projektant 2 v sektorju projektiva, Razvojni tehnolog tlačnega litja, Projektant kakovosti.

20.5.2022
Prosta delovna mesta 16. 5. – 20. 5. 2022

Inženir proizvodnega procesa (varjenje), Programski vodja osnovne tehnologije, Konstrukter, Tehnolog SMT oddelka, Tehnolog oddelka, Inženir razvoja proizvodnih procesov II (MEA), Inženir za testiranja - Senior, Inženir za testiranja - Junior, Projektant, Razvojni inženir, konstrukter, Inženir za vodenje NoBo aktivnosti na področju železniške infrastrukture, Projektant razvijalec, Projektant tehnologije - Področje tehnologije zaganjalnikov in alternatorjev, Inženir projektne kakovosti, Vodja projekta proizvodnje 2, Vodja projekta optimizacije stroškov izdelka, Vodja proizvodne enote

11.5.2022
Prosta delovna mesta 9. 5. – 13. 5. 2022

Tehnolog vzdrževanja, Inženir strojništva - konstruktor, Tehnolog kakovosti proizvodnje, Projektni inženir, Upravitelj zahtev za sistemske rešitve, Projektni inženir CV, Inženir za izboljšave procesov, Inženir za razvoj programske opreme za proizvodnjo, Vodja projektov, Vodja projektov, Vodja konstrukcije v poslovni enoti Magnetika, Vodja organizacijske enote sadjarstvo - Lenart, CNC programer, Skrbnik projektov - inženir, Projektant - inženir strojništva, Validator, Tehnolog, Inženir kakovosti, Strojni inženir na področju nabave, Upravljalec energetskih naprav v Službi primarne energetike, Inženir za tehnično podporo strankam

6.5.2022
Prosta delovna mesta 2. 5. – 6. 5. 2022

Tehnolog vzdrževanja, Inženir strojništva - konstruktor, Projektni inženir za področje avtomatizacije in digitalizacije proizvodnih procesov v farmaciji, Področno prodajni vodja, Projektant strojne opreme, Vodja oskrbovalne verige, Razvojni programer, Koordinator projektov, Razvojni inženir, Konstrukter na področju robotike, Glavni planer proizvodnje, Inženir razvoja proizvodnih procesov II, Projektant strojev in opreme, Višji tehnolog, Vodja proizvodne enote, Vodja področja produktnega segmenta 2/3/4 kolesnikov in industrijskih pogonov, Inženir avtomatizacije - PLC programer, Vodja proizvodne enote, Projektant strojnih inštalacij.

29.4.2022
Prosta delovna mesta 25. 4. – 29. 4. 2022

Strokovni sodelavec za tehnologijo – Tolmin, Projektni vodja, Strokovnjak s področja strojnih inštalacij za delo na področju strokovnega nadzora, Vodja projektov, Proizvodni inženir, Specialist za proizvodnjo / Vodja oddelka proizvodnje, Vodilni razvijalec sistemov – vodja skupine, Vodilni konstrukter, Strokovni sodelavec za razvoj optike, Strokovni sodelavec na predrazvojnih projektih (razvoj radarskih pokrovov), Planer kakovosti I., Konstrukter koncepta (junior/ senior), Q-Planer v Plastikarni, Q-Planer Medical, Inženir kakovosti za obvladovanje dobaviteljev – »category« SQM, Planer kakovosti - projektni inženir kakovosti, Razvojni inženir na področju strojništva, Razvojni inženir VII/1 - vodja proizvodnje, Tehnolog-programer, Vodja PC sveče.

22.4.2022
Prosta delovna mesta 19. 4. – 22. 4. 2022

Tehnični direktor, Direktor družbe (strojegradnja), Inženir / Inženirka v Industrijskem inženiringu, Nabavnik v proizvodnem podjetju, Konstrukter orodij za preoblikovanje pločevin, Vodja kakovosti, Skrbnik ključnih kupcev za nemški trg, Poslovno - razvojni inženir, Tehnično prodajni inženir za jeklene konstrukcije, Projektni inženir, Validator, Strokovni sodelavec za tehnologijo – Tolmin, Projektant vzdrževanja, Inženir za raziskave in razvoj (3D Oblikovanje), Inženir proizvodnega procesa (varjenje), Vodja strokovne službe v Ljubljani, Inženir kakovosti dobaviteljev - SQM, Projektni vodja, Procesni tehnolog, Razvojni inženir v Posavju, Tehnolog, Vodja konstrukcije v poslovni enoti Magnetika, Strateški vodja proizvodnje, Tehnični direktor v strojegradnji (CTO), Kalkulant za področje procesnih sistemov

15.4.2022
Prosta delovna mesta 11. 4. – 15. 4. 2022

Tehnolog vzdrževalec- vodja skupine, Inženir kakovosti za obvladovanje dobaviteljev, Vodja proizvodnje, Vodja področja logistike avtomobilskega programa, Konstrukter na področju robotike, Strojni inženir - projektant, Tehnolog, Prodajni inženir, Konstrukter, Vodja področja/enote I v Tehnično vzdrževalni službi, Razvojni inženir - tehnolog, Tehnolog v Službi za meroslovje, Tehnični direktor, Direktor oddelka tehnika, Vodja proizvodnje kabelskega programa, Projektant industrijske avtomatizacije, Višji tehnolog, Procesni inženir, Strokovni sodelavec na predzvojnih projektih (SMT tehnolog v predrazvoju), Vodja projekta, Vodilni projektni inženir

8.4.2022
Prosta delovna mesta 4. 4. – 8. 4. 2022

Razvojni inženir v Posavju, Prodajni inženir - vodja programa, Vodja projektov, Samostojni tehnolog - Kočevje, Projektant strojne opreme, Inženir za razvoj programske opreme za proizvodnjo, Inženir za izboljšave procesov, Analitik dela in časa, Skrbnik ključnih kupcev, Vodja priprave dela, Projektni nabavnik (oddelek Projektne nabave), Produktni vodja, Vodja ekipe za raziskave in razvoj, Vodilni inženir strojnih inštalacij, Višji inženir, Q-Planer v Plastikarni, Tehnolog kakovosti, CNC operater, LabVIEW razvijalec, Vodja proizvodnje, Planer proizvodnje, Skrbnik ključnih kupcev, Strokovni sodelavec za razvoj

1.4.2022
Prosta delovna mesta 28. 3. – 1. 4. 2022

Vodja projektov, Vodilni razvojni tehnolog, Projektant strojev in opreme, Konstrukter / razvojni inženir, Vodja projekta logistike XMA 1, Inženir Razvoja Dobaviteljev – v Področju kakovosti dobaviteljev, Tehnolog proizvodnje, Vodja investicijskih projektov, Projektni vodja, Samostojni planer proizvodnje, Projektni vodja za področje avtomatizacije, robotizacije in izboljšav proizvodnih procesov, Produktni vodja, Pripravništvo: Sistemski inženir, Specialist za proizvodnjo / Vodja proizvodnega oddelka

1 2 3 12

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.