Karierne priložnosti

17.3.2023
Prosta delovna mesta 13. 3. – 17. 3. 2023

Razvojnik za prototipiranje, Inženir avtomatizacije, Projektant kakovosti, Strateški produktni vodja, Višji strojni inženir, Višji strojni inženir - specialist, Inženir kakovosti, Projektant kakovosti, Tehnolog, Tehnolog optimizacij, Hidria zaposluje, Vodja proizvodnje, Projektni vodja za implementacijo novih produktov, Vodilni tehnolog, Vodja projekta – Tehnološki inženiring, Strokovni sodelavec za tehnologijo, Vodja projektov, ProizvodnI tehnolog I., Vodja investicij, Produktni vodja.

10.3.2023
Prosta delovna mesta 6. 3. – 10. 3. 2023

Inženir za strojne naprave, Inženir kakovosti za dobavitelje, Tehnolog, Projektni manager, Projektni vodja, Proizvodni tehnolog I - varilec, Skrbnik ključnih kupcev, Vodja razvoja trgov, Proizvodni tehnolog I - preoblikovalec pločevine, Proizvodni tehnolog I - robotizacija proizvodnje, Strokovni sodelavec za tehnologijo, Inženir tehničnih storitev, Planer proizvodnje, Asistent z doktoratom na Katedri za toplotno in okoljsko tehniko, Raziskovalec na Katedri za toplotno in okoljsko tehniko, Razvojni inženir ARX, Tehnolog za vzdrževanje proizvodnje in uvajanje novih tehnologij, Tehnolog v strojnem oddelku, Vodja vzdrževanja, Projektni inženir na področju avtomatizacije, Področni podsekretar, Projektni vodja v strojegradnji, Inženir avtomatizacije - konstruktor , Vodja organizacijske enote Lenart, Tehnolog CNC obdelav.

3.3.2023
Prosta delovna mesta 27. 2. – 3. 3. 2023

Pomočnik produktnega vodje, Vodja kakovosti, Vodja kakovosti, Razvojni inženir na Notranjskem, Projektni inženir v kakovosti, Tehnolog vzdrževanja, LabVIEW razvijalec, Vodja projektov v orodjarni, Koordinator procesa presoj, Inženir za preizkušanje električnih pogonov, Vodja orodjarne, Samostojni tehnolog za načrtovanje avtomatizacije, Projektant - konstrukter strojev in naprav, Projektant – konstrukter orodij, Strojni inženir za razvoj strojev in merilnih naprav, Strokovnjak na področju razvoja izdelkov ali raziskav, Vodja projektov, Konstruktor v razvoju.

17.2.2023
Prosta delovna mesta 13. 2. – 17. 2. 2023

Višji inženir, Magister strojništva, Univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Diplomirani inženir strojništva, Strokovni sodelavec FMEA, Projektni vodja, Vodilni tehnolog (m/ž), Projektni nabavnik, Koordinator procesa presoj, Razvojnik, Projektni inženir kakovosti, Razvojni inženir na Notranjskem, Projektant konstrukter, Inženir za kakovost, Inženir kakovosti, Specialist za nabavo strojev in naprav, Vodja tehničnega sektorja daljinskega ogrevanja.

10.2.2023
Prosta delovna mesta 6. 2. – 10. 2. 2023

Vodja projekta na področju izvedbe industrijskih hladilnih sistemov, Vodja obrata, Projektni inženir kakovosti, Senior razvojni inženir, Inženir strojništva za kalkulacije, Projektant - konstrukter strojev in naprav, Projektant – konstrukter orodi, Direktor proizvodnje, Vodja II, Programer namenskih strojev in opreme, Tehnolog konstrukter I.

3.2.2023
Prosta delovna mesta 30. 1. – 3. 2. 2023

Tehnolog v Vojniku, Magister strojništva, Univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Diplomirani inženir strojništva, Konstrukter, Proizvodni tehnolog I - robotizacija proizvodnje, Inženir kakovosti v proizvodnji, Inženir kakovosti v proizvodnji, Vodja tehničnega sektorja daljinskega ogrevanja, Vodja strojnega vzdrževanja, Vodja konstrukcije v poslovni enoti Magnetika, Vodja projektov na področju industrijske avtomatizacije, Projektni vodja v strojegradnji.

23.1.2023
Prosta delovan mesta 23. 1. – 27. 1. 2023

Vodja projektov, Inženir avtomatizacije - PLC programer, Inženir avtomatizacije – konstruktor, Razvojni tehnolog za področje električnih pogonskih sistemov, Koordinator procesa presoj, Vodja projekta II, Predavatelj ICJT - Institut "Jožef Stefan", Razvojni tehnolog, Procesni tehnolog, Vodja projektov  na področju prezračevanja in filtracije.

2.12.2022
Prosta delovna mesta 28. 11. – 2. 12. 2022

Projektant strojnih inštalacij, Strokovnjak s področja strojnih inštalacij  za delo na področju strokovnega nadzora, Projektant kakovosti, Razvojnik - tehnolog procesa preoblikovanja pločevine, Proizvodni tehnolog I, Kontrolor kakovosti I, Projektni vodja, Nabavnik v proizvodnem podjetju, Kontrolor kakovosti I, Inženir kakovosti, Inženir avtomatizacije – konstruktor, Inženir avtomatizacije - PLC programer, Vodja projektov, Inženir kakovosti, Koordinator razvoja v poslovni enoti Magnetika.

28.10.2022
Prosta delovna mesta 24. 10. – 28. 10. 2022

Vodja projektov, Strokovnega sodelavca za kakovost in regulativno medicinskih pripomočkov, Skrbnik tehnične podpore kupcem, Projektant/Razvojni inženir procesnih sistemov, Samostojni komercialist, Razvojni inženir, Projektant/razvojnik, Inženir kakovosti »category« SQM, Proizvodni inženir, CAD konstrukter, Projektni inženir, Tehnolog za plastiko, Strateški vodja proizvodnje, Projektni vodja za novo lokacijo na Brniku, Projektant.

1 2 3 14

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.