Karierne priložnosti

15.1.2021
Prosta delovna mesta 11. – 15. 1. 2021

Diplomiran inženir strojništva, Projektni inženir, Procesni programer, Vodja kakovosti, Konstrukter, Proizvodni tehnolog - Inženir na razvojnih projektih, Inženir avtomatizacije, Vodja strojnega vzdrževanja, Konstrukter / razvojni inženir, Projektant tehnologije proizvodnje, Inženir vzdrževanja, Vodja razvoja strojne programske opreme, Strokovni sodelavec za programiranje krmilne enote motorja - ECU, Izkušen CNC operater /programer na rezkalnem stroju, Avtomatik – programer SQL

8.1.2021
Prosta delovna mesta 4. 1. – 8. 1. 2021

Samostojni konstrukter, Vodja proizvodne odličnosti, Sodelavci/ke za tehnično komuniciranje, Vodja projektov za tuje in domače trge v Poljčanah, Projektant konstrukter, Vodja razvoja, Vodja kompleksnih projektov, Razvojni inženir, Razvojni projektant - sektor Razvoj, Tehnolog kakovosti v oddelku projektne kakovosti, Samostojni tehnolog, Projektni vodja, Projektni administrator, Vodja proizvodnje, Prodajno tehnični Inženir, Vodja oddelka montaže, Projektant tehnologije - Področje tehnologije zaganjalnikov in alternatorjev, Operativni vodja, Inženir kakovosti, Embedded Applications Engineer, Manager za razvoj tehnologije (TBDM), Vodilni razvojni tehnolog, Projektni vodja - Project Manager, Razvojnik na področju razvoja proizvodnih zmogljivosti, Vodja inženiring projektov v industriji, Strojni inženir v razvoju - Senior, Izkušen CNC operater / programer na stružnici, Vodja investicijskih projektov, Tehnolog proizvodnega inženiringa - ekspert za področje procesne opreme, Tehnolog proizvodnega inženiringa, Raziskovalec za področje funkcijskih preizkusov in meritev, Razvojni tehnolog - konstruktor, Tehnični direktor v strojegradnji, Razvojni inženir za področje strojne opreme, Projektni vodja, Projektni vodja, Tehnolog proizvodnega inženiringa

23.12.2020
Prosta delovna mesta 21. 12. – 23. 12. 2020

Oblikovalec procesov (Process Designer) – za področje planiranja in upravljanja materiala, Oblikovalec procesov (Process Designer) – za področje izvajanja naročil, Razvijalec aplikativnih rešitev, Tehnolog kakovosti, Samostojni kontrolni tehnolog, Inženir za kakovost v nabavi II. (TtM), Strokovni sodelavec za razvoj optike (V predrazvoju), Konstrukter koncepta Junior in Senior, 3D dizajner procesnih sistemov, FMEA specialist, Inženir sistemskih zahtev, Koordinator razvoja optike, Nabavnik za nabavno področje (MGS) II., Planer kakovosti II. (za elektronske komponente), Planer kakovosti II., Strokovni sodelavec na predrazvojnih projektih (razvoj radarskih pokrovov), Vodilni inženir za preizkušanje in vrednotenje svetlobne opreme (I, II), Vodja projekta, Tehnolog – razvojnik, Razvojni inženir, Tehnično - komercialni sodelavec, CAM-programer, operater CNC-stroja, Planer proizvodnje, Konstrukter - inženir strojništva

18.12.2020
Prosta delovna mesta 14. 12. – 18. 12. 2020

Tehnolog - programer, Razvojni tehnolog, Razvojni inženir, konstrukter, Razvojni inženir, Senior Design Engineer Synchronous Generators, Tehnolog – razvojnik, Procesni tehnolog, Aplikativni inženir - programer, Tehnik v avtomatizaciji, Tehnolog za področje NC tehnologije, Višji inženir specialist v kakovosti (razvojni projekti), Vodja oddelka v kakovosti, Višji inženir specialist v kakovosti, Projektant – Konstruktor, Indirektni Cam programer CNC strojev – tehnolognabavnik, Vodilni inženir, Projektni vodja, Programer namenskih strojev in opreme, Inženir avtomatizacije, Tehnolog proizvodnje, Vodilni inženir za trajnost in togost vozila, Vodja internega vzdrževanja, Testni inženir, Cam programer CNC strojev – tehnolog, Samostojni konstrukter – oblikovalec orodij za brizganje plastike, Vodja presojevalne ekipe, Inženir za upravljanje zahtev

11.12.2020
Prosta delovna mesta 7. 12. – 11. 12. 2020

Tehnolog strojnik, Tehnolog začetnik, Izkušen CNC operater / programer na stružnici, Strojnik s prodajnimi veščinami, Inženir avtomatizacije, Konstrukter, Konstrukter v oddelku tehnologije in razvoja, Projektni vodja, Tehnolog procesa in kakovosti, Višji specialist za varno in zdravo delo, Konstrukter/tehnolog, Skrbnik sistema kakovosti, Vodja nabave, Projektni vodja, Projektant konstrukter, Tehnolog, Vodilni tehnolog, Vodja oddelka montaže, Razvojni inženir, Vodja inženiring projektov v industriji, Skrbnik ključnih kupcev (KAM) za EMS, Razvojni inženir – konstrukter, Manager za razvoj tehnologije (TBDM), Višji inženir za kakovost, Vodilni inženir, Projektant, Inženir za delo v razvoju

27.11.2020
Prosta delovna mesta 23. 11. – 27. 11. 2020

Komercialist za domači trg – terensko delo, Vodilni inženir v tehnologiji pralno-sušilnih aparatov, Projektant tehnologije 1, Konstrukter, Inženir strojništva na področju tehnologije v razvoju, Inženir projektne kakovosti / Projektant kakovosti, Vodja projektov, Tehnolog plastike – tehnolog predelave brizganja plastičnih mas, Strojni tehnolog, Komercialist, Projektni vodja, Programer – avtomatik (PLC in HMI), Vodja projekta tehnologije 1 / 2, Vodja investicij, Projektant za konstruiranje vodnih turbin, Vodja kakovosti, Razvojni inženir – konstrukter

20.11.2020
Prosta delovna mesta 16. – 20. 11. 2020

Vodja projektov / pomočnik vodje projektov, Vodja kakovosti, Strokovni sodelavec za kakovost – razvoj dobaviteljev, Strokovni sodelavec za razvoj optike, Planer kakovosti II., FMEA specialist, Vodilni inženir za preizkušanje in vrednotenje svetlobne opreme (I, II), Inženir sistemskih zahtev, Raziskovalec z doktoratom ali brez (asistent z doktoratom/samostojni strokovni sodelavec), Diplomiran inženir strojništva, Inženir za upravljanje zahtev, Testni inženir, Tehnolog začetnik, Tehnolog strojnik, Vodja oddelka za kakovost, Vodja nabave, Vodja proizvodnje, Vodja projektov v razvoju, Vodja proizvodnje, Vodja montaže, Strojni inženir, Inženir kakovosti, Vodja veleprodaje

13.11.2020
Prosta delovna mesta 9. 11. – 13. 11. 2020

Tehnolog - programer, Tehnolog plastike – tehnolog predelave brizganja plastičnih mas (Inženir tehnologije), Inženir kakovosti, Razvojni inženir za hlajenje, Testni inženir, Samostojni tehnolog, Višji konstrukter, Projektant razvijalec – Razvojni inženir, Testni inženir, Inženir za upravljanje zahtev, Vodja kakovosti, Strojni inženir v razvoju - Senior, Produktni vodja merilnih sistemov, Projektni vodja, Višji inženir, Razvojni tehnolog, Tehnolog kakovosti, Vodja veleprodaje, Konstrukter, Produktni vodja, Inženir za kakovost, Hardware Testni inženir, Vodja projektov

6.11.2020
Prosta delovna mesta 2. 11. – 6. 11. 2020

Inženir avtomatizacije, Vodja kakovosti, Višji specialist na področju proizvodnega kontrolinga, Vodja projektov, Konstrukter – oblikovalec orodij za brizganje plastike, Aplikativni inženir, Tehnični direktor v strojegradnji, Projektni inženir, Konstrukter, Inženir kakovosti, Tehnolog kakovosti, Vodja projektov, Razvojni inženir za področje strojne opreme, Upravljalec z energetskimi viri, Tehnolog, Projektni vodja, CNC operater in programer, Konstrukter, Razvojnik na področju numeričnih analiz, Samostojni izkušeni projektant s področja strojništva

23.10.2020
Prosta delovna mesta 19. 10 – 23. 10. 2020

Samostojni razvijalec, Inženir za kakovost, Vodja projektov za tuje in domače trge v Poljčanah, Obratovodja inženiringa, Projektni vodja, Podatkovni inženir, Višji specialist za varno in zdravo delo, Operativni upravnik, Tehnolog v proizvodnji, Obratovodja - tehnolog strojništva, Prodajni komercialist, Vodja projektov stalnih izboljšav, Vodja projekta tehnologije 1 / 2, Konstrukter koncepta Junior in Senior, Planer kakovosti II., Tehnolog CNC, Vodja razvojnih projektov, Inženir za kakovost in tehnologijo, Vodja interne kakovosti, Inženir kakovosti, Procesni inženir, Konstruktor tehnolog, Tehnični strokovni sodelavec, Vodja kakovosti, Tehnolog strojne montaže, Projektant strojnih instalacij, Produktni vodja, Prodajni inženir rešitev za Industrijo 4.0, Samostojni tehnolog, Tehnolog, Planer proizvodnje, FMEA specialist, Strokovni sodelavec za inženirske razvojne simulacije, Vodja projekta, Tehnični risar Senior

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.