Razpisi za vpis v študijskem letu 2021/22

Razpis za vpis v visokošolski strokovni študijski program Inženiring in vozila in univerzitetni študijski program Inženiring in vozila v študijskem letu 2021/22

Razpis za vpis na podiplomski magistrski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija – II. stopnje v študijskem letu 2021/22

Razpis za vpis na podiplomski doktorski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija – III. stopnje v študijskem letu 2021/22

Način prijave

Kandidati za vpis lahko oddajo prijavo za študij na FINI Novo mesto v treh prijavnih rokih:

  • 1. prijavni rok: od 16. 2. 2021 do 7. 7. 2021
  • 2. prijavni rok: od 16. 8. 2021 do 24. 9. 2021
  • 3. prijavni rok: od 28. 9. 2021 do 29. 9. 2021 oziroma do zapolnitve prostih mest. Rok bo razpisan le, če bodo še ostala prosta mesta.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava. Če se kandidat prijavlja:

  • z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture), natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč ga izpolni in elektronsko podpiše v eVŠ.
  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka.
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom, ki ga sam ustvari v SI-PASS), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ.

Izberete stopnjo študija in označite Zasebni visokošolski zavodi. Iz seznama izberete Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, prijavni rok in vrsto prijave.

Kot pravočasna prijava se upošteva:

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z AAI-računom, 2) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka, 3) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ.

Pošiljanje prilog k prijavi za vpis elektronsko preko portala eVŠ

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 (Uradni list RS, št. 152/20, v nadaljevanju: ZZUOOP) za področje visokega šolstva uvaja tudi ukrep, določen v 108.  členu, in sicer, da se v prijavno-sprejemnih postopkih za vpis za študijsko leto 2021/2022 na visokošolskih zavodih prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo elektronsko preko preko portal eVŠ.

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno–sprejemnem postopku veljajo poskenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov. Zaradi situacije v povezavi s covid-19 kandidati ničesar ne pošiljajo po navadni pošti ali priporočeno, vsa k prijavi zahtevana dokazila se vlagajo elektronsko preko portala eVŠ.

Prijave in dokazila/priloge po koncu prvega prijavnega roka preko portala eVŠ bo možno oddati najkasneje do 9. 7. 2021, po koncu drugega prijavnega roka do 27. 9. 2021 ter po koncu tretjega prijavnega roka do 29. 9. 2021.

O objavi zahteve za dopolnitev prijave na portalu eVŠ bo kandidat obveščen na e-naslov, naveden v prijavi, in na SMS številko, če jo bo v prijavi navedel.

Vsi dokumenti se bodo torej oddajali samo v elektronski obliki preko portal eVŠ.

Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni.

Kontakt za tehnično pomoč pri prijavi za vpis

Kontakt za podporo prijaviteljem pri tehničnih težavah z oddajo prijave za vpis je:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)

  • od 4. 1. do predvidoma 1. 3. 2021 prehaja EKC na skrajšan delovni čas – 8.00 do 16.00; prehod nazaj na običajen delovni čas vsak delovnik med 8.00 do 22.00 je predviden od 1. 3. 2021 dalje)
  • e-naslov: ekc@gov.si
  • tel.: 080 2002 (od 8.00 do 16.00 ure med delavniki do 1. 3. 2021, od 8.00 do 22.00 med delavniki od 1. 3. 2021 dalje)
  • tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90

EKC nudi prijaviteljem podporo pri težavah pri vstopu v prijavo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, AAI-računom in elektronskim podpisovanjem ter prvo raven pomoči za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave za vpis. Vprašanja, na katera ne zna odgovoriti, bo EKC posredoval naprej na podporo prijaviteljem, ki jo nudi ministrstvo. NOVOST: Ministrstvo bo v letu 2021 prijaviteljem nudilo podporo le še preko e-maila (telefonska pomoč prijaviteljem pri izpolnjevanju obrazca prijave za vpis ne bo več zagotovljena). Vprašanja glede pogojev in meril za vpis, priznavanja izobraževanja, študijskih programov ipd. se bodo preusmerjala na kontaktne elektronske naslove visokošolskih zavodov, ki bodo navedeni v eVŠ-OZR.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.