Predstavitev e-študija

FINI je bila do sedaj edina fakulteta v Sloveniji, ki je izvajala študij strojništva na daljavo. Ta predstavlja akreditirano in sodobno obliko študija z močno pedagoško in tehnično podporo.

Študij strojništva na daljavo je organiziran v kombinirani obliki. 

Študij na daljavo prilagajamo evropskim smernicam, in sicer Unique (European Universities Quality in e-Learning), ki ga podeljuje Evropska fundacija za kakovost v e-izobraževanju (EFQUEL) ter E-xcellence, z namenom, da zagotovimo sodoben, kakovosten in tehnološko podprt študij na mednarodni ravni. Na ta način lahko študenti v domačem okolju razvijajo svoje ustvarjalne in poslovne ideje, iščejo prostor in možnosti za osebni in poklicni razvoj (e-učilnica, multimedijska gradiva, posneta predavanja). 

Laboratorijske vaje se izvajajo na sedežu fakultete in v podjetjih, s katerimi ima fakulteta sklenjene pogodbe.

Izpiti se opravljajo na daljavo.

Prednosti študija na daljavo

  • Prilagodljivost: Če ste zaposleni,imate družino ali druge obveznosti, zaradi katerih se težko udeležujete predavanj, je študij na daljavo prava izbira, saj nudi možnost študija po vaši meri. Fleksibilnost študija na daljavo je izražena predvsem v prilagojenosti posameznikom, ki si lahko povsem samostojno in v odvisnosti od svojih zaposlitvenih ali družinskih obveznosti razporejajo čas namenjen študiju. Študij je zasnovan za samostojno učenje in jeprilagojen individualnim potrebam.
  • Prihranek časa: Ni se vam potrebno večkrat tedensko voziti na predavanja, saj lahko do študijskih gradiv dostopate kjerkoli. Potrebujete le osebni računalnik s primerno programsko opremo.
  • Enostaven dostop: Ponujamo sodobno obliko študija v virtualnem okolju. Spletna učilnica z eno vstopno točko omogoča dostop do informacij kjerkoli in kadarkoli.
  • Podpora: Pri študiju na daljavo ne boste prepuščeni sami sebi. Študij je zasnovan tako, da s pomočjo spletnih konferenc študenti komunicirajoz mentorji , ki jim nudijo individualno pomoč.
  • Stroški: Stroški študija na daljavo so bistveno nižji od tradicionalnih oblik študija, saj odpadejo stroški voženj in parkirnin.

Potek e – študija

Na začetku študijskega leta organiziramo uvodni dan, na katerem podrobneje predstavimo potek študija in spletno učilnico.

Pri študiju boste potrebovali primeren računalnik, dostop do interneta in kamero.

Posamezni predmet traja od 4 – 7 tednov (odvisno od kreditnih točk) v zaporedni obliki: predavanja, seminarske vaje in/ali laboratorijske vaje, izpit. Udeležba na laboratorijskih vajah je obvezna za vse študente. Laboratorijske vaje se izvajajo na sedežu fakultete ali v izbranih podjetjih.

Predavanja potekajo po sistemu dveh vzporednih izvedb predmetov. Pri predmetih opravljate tedenske obveznosti, s pomočjo visokošolskega učitelja, ki vas usmerja in vam poda navodila za delo.

Podpora pri študiju na daljavo

Tedensko se s pomočjo spletne konference povežete z predavateljem, ki odgovarja na vaša vprašanja, vas spodbuja ter motivira.

Fakulteta zagotavlja tudi vso potrebno tehnično podporo. Za tehnično pomoč sta zadolžena:

Aleš Cvelbar, informatik, tehnična pomoč študija na daljavo
E-mail: ales.cvelbar@guest.arnes.si
Tel: (07) 39 32 188

Jožica Košir Bobnar, informatik, tehnična pomoč študija na daljavo
E-mail: jozica.kosir-bobnar@guest.arnes.si
Tel: 041 693 247

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.