Študijski programi Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto vsebujejo znanja, ki se prepletajo, širše zajemajo strojništvo in so uporabna tako za avtomobilsko industrijo kot za vsa področja procesne industrije. Vsebina izhaja iz opredelitev aktualnih potreb gospodarstva, dolgoročnih strateških dokumentov Evropske unije in Slovenije. Programi vključujejo inovativne metode izobraževanja z ustreznim razmerjem teoretičnega in praktičnega znanja ter zagotavljajo diplomantom perspektivo na področju zaposlovanja ter nadaljnjega razvoja in napredovanja.

Dodiplomski programi

Magistrski programi

Doktorski programi

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.