Občan je oseba, ki nima statusa študenta (v nadaljevanju: občan), ki ni študent Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto (v nadaljevanju: fakulteta), kar pomeni, da tudi nima študentskih pravic, ki izhajajo iz naslova statusa študenta, želi pa opravljati študijske obveznosti, določene s študijskimi programi fakultete.

Oseba lahko kot občan opravlja študijske obveznosti pri predmetih posameznega študijskega programa prve (I) oziroma druge (II) stopnje ter diferencialne predmete, ki so pogoj za vpis v posamezni študijski program.

Oseba se lahko prijavi kot občan kadarkoli med letom. Za namen prijave oseba izpolni in pošlje na naslov fakultete predpisan obrazec Prijava občana. Na podlagi izpolnjene prijavnice pridobi s strani fakultete svoje uporabniško ime in geslo, s katerim preko študentskega informacijskega sistema (ViS) dostopa do informacij o študiju, učnih gradiv in urnika predavanj.

Po opravljenih študijskih obveznostih prejme Potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih s podatkom o pridobljenih kreditnih točkah po ECTS, ki ga lahko uveljavi ob vpisu v visokošolski strokovni študijski program (VS), univerzitetni študijski program (UN) in magistrski študijski program (MAG) na fakulteti ali pri prijavi teme diplomske naloge ali magistrske naloge (v nadaljevanju: zaključno delo).

Občanu, ki je opravil vse obveznosti, določene s študijskem programom, se lahko dovoli pripraviti in zagovarjati zaključno delo pod pogojem, da izpolnjuje pogoje za vpis na študijski program. Pogoji za vpis na študijski program so določeni in objavljenih v Razpisu za vpis.

Kot občan plača vpisnino, stroške priprave na izpit in opravljanje izpitov po veljavnem ceniku na fakulteti v skladu s Pravilnikom o prispevkih in vrednotenju stroškov na fakulteti.

Več v Pravilniku za občane.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.