Matej Zupančič

Datum: 11.2.2021

Ura: 16.30

Naslov zaključnega dela: Reševanje neustreznosti s pomočjo sistema QRQC

Mentor: doc. dr. Mitja Cerovšek

Tilen Gašperin

Datum: 11.2.2021

Ura: 15.20

Naslov zaključnega dela: Ergonomsko oblikovanje delovnega mesta in urejeno delovno okolje po metodi 5S

Mentor: doc. dr. Henrik Zaletelj

Tomaž Lesjak

Datum: 11.2.2021

Ura: 7.30

Naslov zaključnega dela: S tehnologijo blockchain podprta avtonomna vozila v internetu stvari

Mentor: doc. dr. Mitja Cerovšek

Tatjana Šuštarič

Datum: 12.1.2021

Ura: 11.30

Naslov zaključnega dela: Analiza vzdrževanja v podjetju Smithers Oasis Adria d.o.o. Gradac v Beli krajini

Mentor: Saša Ciglar, pred.

Boštjan Dobovšek

Datum: 12.1.2021

Ura: 11.00

Naslov zaključnega dela: Elektrifikacija in razvoj novih avtomobilskih komponent - nosilec baterije

Mentor: doc. dr. Tomaž Savšek

Dejan Jevnikar

Datum: 12.1.2021

Ura: 10.30

Naslov zaključnega dela: Strategija trženja gasilnih aparatov

Mentor: mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred.

Jure Prus

Datum: 9.12.2020

Ura: 13.45

Naslov zaključnega dela: Medkulturno komuniciranje kot pogoj za učinkovit vstop na globalni trg

Mentor: mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred.

Robert Vojska

Datum: 9.12.2020

Ura: 13.15

Naslov zaključnega dela: Vpliv nagrajevanja na motivacijo zaposlenih v podjetju Domel d.o.o.

Mentor: mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred.

Pavel Bačar

Datum: 17.11.2020

Ura: 11.00

Naslov zaključnega dela: Vpliv usmerjenosti tiska in debelina preizkušancev na mehanske lastnosti miniaturnih preizkušancih natisnjenih s Polyjet tehnologijo aditivnega tiskanja

Mentor: doc. dr. Tomaž Savšek; somentor: prof. dr. Matej Daniel

1 2 3 7

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.