Matija Požgaj

Datum: 27.10.2021

Ura: 15.30

Naslov zaključnega dela: Avtomatizacija in njeni vplivi na proces CNC obdelave

Mentor: Emir Šoštarec, pred.

Tina Nosan

Datum: 27.10.2021

Ura: 15.00

Naslov zaključnega dela: Tržna strategija podjetja PROSTO

Mentor: mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred.

Danilo Jereb

Datum: 27.10.2021

Ura: 14.30

Naslov zaključnega dela: Zmanjšanje teže konstrukcijskih elementov z uvajanjem hibridnih materialov

Mentor: izr. prof. dr. Anatolij Nikonov, somentorica: doc. dr. Urška Florjančič

Kristian Peklaj

Datum: 22.10.2021

Ura: 8.30

Naslov zaključnega dela: Izbira ustrezne strategije vzdrževanja izolatorja

Mentor: Saša Ciglar, pred.

Jože Oberstar

Datum: 30.9.2021

Ura: 16.00

Naslov zaključnega dela: Zasnova in izdelava nastavljivega mejnega kontrolnika

Mentor: doc. dr. Matej Pleterski

Luka Dijak

Datum: 30.9.2021

Ura: 15.30

Naslov zaključnega dela: Varnost strojev in ocena tveganja s primerom robotske celice SICK AG

Mentor: doc. dr. Dejan Gradišar

Bojan Lupše

Datum: 2.7.2021

Ura: 8.30

Naslov zaključnega dela: Razvoj eksperimentalne metodologije za dinamično analizo konstrukcijskih elementov z uporabo simulatorja širjenja motenj v industrijskem okolju

Mentor: izr. prof. dr. Anatolij Nikonov, somentorica: doc. dr. Urška Florjančič, somentor: izr. prof. dr. Jurij Prezelj

Boštjan Fortuna

Datum: 2.7.2021

Ura: 8.00

Naslov zaključnega dela: Učinkovita interna komunikacija kot pogoj za poslovno uspešnost organizacije

Mentor: mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred.

Matic Vogrin

Datum: 1.7.2021

Ura: 17.00

Naslov zaključnega dela: Optimizacija hladilnega sistema orodja pokrovčka za prehrambno industrijo

Mentor: Aleš Adamlje, pred.

Matej Kalčič

Datum: 1.7.2021

Ura: 16.30

Naslov zaključnega dela: Izbira optimalne tehnologije za izdelavo namenske vpenjalne priprave merilnika sile vzmeti

Mentor: doc. dr. Marica Prijanovič Tonkovič

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.