AKADEMSKI VEČER: Biometrija – med varnostjo in zasebnostjo

24.2.2010

AKADEMSKI VEČER: Biometrija – med varnostjo in zasebnostjo

V sredo, 24. februarja 2010, je v Mali dvorani KC Janeza Trdine izr. prof. dr. Miroslav Bača predstavil tematiko z naslovom: Biometrija – med varnostjo in zasebnostjo.

Ključni poudarki tematike:

  • razvoj biometrijskih sistemov,
  • biometrijske karakteristike,
  • problematika ob uporabi biometrijskih sistemov,
  • uporaba biometrije za potrebe zaščite zasebnosti,
  • biometrija in pozitivna zakonodaja EU,
  • primeri uporabe biometrijskih proizvodov in storitev.

Predavatelj dr. Miroslav Bača je izredni profesor na Sveučilištu v Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin; vodja Centra za biometriju, privatnost i forenziku računala, avtor preko 50 znanstvenih in strokovnih del, stalni sodni izvedenec za informatiko ter tehnični ekspert za evalvacijo zasebnosti informacijskih proizvodov in uslug. O tematiki pove:

“Biometrija je danas jedna od najbrže rastućih tehnologija u zaštiti ne samo računalnih sustava već i ostalih sustava u kojima je potrebno osigurati maksimalnu zaštitu. Odlike biometrijskih karakteristika međutim mogu se i zloupotrijebiti i na taj način narušiti privatnost osobe. Kroz predavanje će se dati osnove razvoja biometrijskih sustava, kratak pregled najpoznatijih biometrijskih karakteristika te ukazati na poteškoće do kojih može doći prilikom korištenja biometrijskih sutstava. Opisati će se i načini primjene biometrije u svrhu zaštite privatnosti osobe te prikazati rad par jednostavnijih biometrijskih aplikacija u tu svrhu. Poseban naglasak dati će se na načine primjene biometrije sukladno pozitivnim pravnim propisima EU o zaštiti osobnih podataka kao i o načinu korištenja biometrijskih proizvoda i usluga.”

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.