AKADEMSKI VEČER: Brez ponavljanj v Hanojskem stolpu

13.1.2012

AKADEMSKI VEČER: Brez ponavljanj v Hanojskem stolpu

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je v sklopu 16. akademskega večera v svoje prostore povabila prof. dr. Sandija Klavžarja, rednega profesorja za področje matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Prof. dr. Sandi Klavžar se znanstveno ukvarja z diskretno matematiko ter njeno uporabo na drugih področjih. Osrednje teme njegovih raziskav so grafovski produkti, metrična teorija grafov, grafovske invariante, kemijska teorija grafov, teorija Hanojski stolpov ter grafovski algoritmi. Sam in s soavtorji je objavil preko 150 znanstvenih člankov in 3 znanstvene monografije. V zadnjih petih letih je bil vodja programske skupine Teorija grafov. Za svoje znanstveno delo je leta 2000 prejel Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju teorije grafov, leta 2007 pa tudi Zoisovo nagrado za vrhunske znanstvene in razvojne dosežke na področju matematike

Problem Hanojskega stolpa je eden najbolj znanih problemov rekreacijske matematike. Med drugim ga obravnava skoraj vsaka knjiga o algoritmih, ko razpreda o rekurzivnih problemih. Problem oziroma njegove inačice z veseljem in uspehom uporabljajo tudi nevropsihologi pri svojih testiranjih. Morda presenetljivo pa je, da problem skriva povezave z mnogimi različnimi področji matematike ter zastavlja številne probleme, omenimo le slavno Frame-Stewartovo domnevo iz leta 1941, ki navkljub številnim prizadevanjem ostaja odprta. V predavanju je orof. dr. Sandi Klavžar poljudno opisal problem Hanojskega stolpa, njegove inačice ter povezave z različnimi področji matematike in računalništva. Poseben poudarek je namenil povezavi s teorijo števil in konceptom neponavljajočih se zaporedij.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.