AKADEMSKI VEČER: Inovativni razvojni modeli v lokalnih skupnostih

16.1.2012

AKADEMSKI VEČER: Inovativni razvojni modeli v lokalnih skupnostih

V četrtek, 17. novembra 2011, ob 18.00 uri je v dvorani Fakultete za industrijski inženiring novo mesto na Šolskem centru Novo mesto, Rupert Gole predstavil tematiko z naslovom: Inovativni razvojni modeli v lokalnih skupnostih.

Rupert Gole je župan občine Šentrupert, arhitekt, zaposlen na Fakulteti za arhitekturo, avtor mnogih projektov ter sodelavec uglednih mednarodnih inštitutov.

Rupert Gole je v svojem predavanju predstavil kako potekajo sodobna komunikacijska omrežja in e-komuniciranje na lokalni in mednarodni ravni, nizkoeenergijsko, nizkoogljicno ter energetsko samoskrbno gradnjo v javnem sektorju, dotaknil pa se je tudi inovativnih modelov reševanja urbane in okoljske problematike na lokalni ravni ter lokalna samoskrbe s hrano, energijo in drugimi lokalnimi dobrinami.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.