AKADEMSKI VEČER: Izrabljanje e-rešitev in e-storitev za povečanje konkurenčnosti čezmejne e-regije v okolju živih laboratorijev

20.1.2010

AKADEMSKI VEČER: Izrabljanje e-rešitev in e-storitev za povečanje konkurenčnosti čezmejne e-regije v okolju živih laboratorijev

V sredo, 20. januarja 2010, je v Mali dvorani KC Janeza Trdine prof. dr. Jože GRIČAR predstavil tematiko z naslovom: Izrabljanje e-rešitev in e-storitev za povečanje konkurenčnosti čezmejne e-regije v okolju živih laboratorijev

Ključni poudarki tematike so bili:

  • čezmejne regije v Evropi,
  • e-regija in e-storitve,
  • pomen sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije – IKT,
  • inoviranje in odprto inoviranje,
  • živi laboratorij v Sloveniji in po svetu, Slovenija – živi laboratorij,
  • cilji slovenske pobude Inovativnost za kakovost življenja,
  • možni rezultati raziskovalno-razvojnega sodelovanja z univerzo.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.