AKADEMSKI VEČER: Javna razprava o predlogu Zakona o visokem šolstvu

25.11.2013

AKADEMSKI VEČER: Javna razprava o predlogu Zakona o visokem šolstvu

Tokratni 28. Akademski večer je potekal v obliki okrogle mize, kjer so zainteresirani deležniki predstavili in izmenjali poglede na besedilo zakona o visokem šolstvu, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 30. oktobra letos posredovalo v javno obravnavo. Zakon uvaja vrsto novosti, npr. pri ustanavljanju in delovanju visokošolskih zavodov – zlasti zasebnih – ukinja izredno obliko študija in zaostruje pogoje za pridobitev in ohranitev statusa študente itd.

Na dogodek so bili vabljeni tudi predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki pa se dogodka žal niso udeležili.

Zakon je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/zakonodaja/predlogi/Izobrazevanje/ZVIS_30_10_13.pdf

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.