AKADEMSKI VEČER: Kakovost visokega šolstva

25.5.2010

AKADEMSKI VEČER: Kakovost visokega šolstva

Majski akademski večer je potekal v torek, 25. maja 2010 ob 17.00 uri v Mali dvorani KC Janeza Trdine, Novi trg 5, Novo mesto, in sicer je razprava tekla o zagotavljanju kakovosti visokega šolstva, ki jo je vodila predavateljica izr. prof. dr. Mojca Novak, v. d. direktorja Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

Ključni poudarki tematike so bili:

  • evropski visokošolski prostor in kakovost,
  • Republika Slovenija in kakovost visokega šolstva,
  • delovanje Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu,
  • Dolenjska in Bela krajina ter izzivi na področju kakovosti visokega šolstva.

Izr. prof. dr. Mojca Novak, v.d. direktorice novoustanovljene Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in strokovnjakinja za področje sociologije in socialne politike, bo v tokratnem akademskem večeru predstavila tematiko zagotavljanja kakovosti visokega šolstva. Njene pomembnejše pretekle dejavnosti obsegajo: vodenje Inštituta RS za socialno varstvo (direktorica 8 let), podpredsedstvo Evropske sociološke asociacije (ESA) poleg tega je bila v letu 1999 direktorica evropske konference ESA – Amsterdam ter sodelavka Sveta Evrope in European Centre for Social Services and Research (Dunaj).

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.