AKADEMSKI VEČER: Lokalna in regionalna razvojna jedra

24.3.2010

AKADEMSKI VEČER: Lokalna in regionalna razvojna jedra

V sredo, 24. marca 2010, ob 17. uri je v Mali dvorani KC Janeza Trdine, Novi trg 5, Novo mesto, red. prof. dr. Frane ADAM predstavil tematiko z naslovom: Lokalna in regionalna razvojna jedra. Dogodka se je udeležilo okoli 60 obiskovalcev.

Ključni poudarki tematike so bili:

  • družba in ekonomija, temelječi na znanju,
  • tipi in dinamika lokalnih in regionalnih razvojnih (inovativnih) jeder,
  • vpetost v širši socio-kulturni kontekst – Triple Helix (trojna spirala),
  • oblikovanje lokalnih in regionalnih razvojnih strategij,
  • lokalna in regionalna razvoja jedra – izziv za Dolenjsko in Belo krajino.

V okviru predavanja je bil glavni poudarek na dinamiki lokalnih in regionalnih razvojnih (inovativnih) jeder in njihove vpetosti v širši socio-kulturni kontekst. Ta kontekst vključuje tako organizacije, ki sestavljajo ti. trojno spiralo (Triple Helix), to je univerza (inštituti), podjetja in policy-makers kot tudi neformalne odnose med akterji v teh organizacijah. Poseben pomen imajo tudi civilnodružbene organizacije, ki jih tudi smatramo za pomemben člen v oblikovanju lokalnih in regionalnih razvojnih strategij.

“Regije in druga lokalna okolja so vključena v tokove globalizacije, obenem pa imajo možnost izrabiti prednost prostorske bližine in koncentracije institucij ter komunikacijskih procesov. To je zlasti pomembno z vidika družbe in ekonomije temelječih na znanju. Iz dosedanjih raziskav lahko sklepamo na obstoj dveh tipov razvojnih jeder. Pri prvem tipu gre za podjetniško-tehnološko inovativno jedro, sestavljeno iz raziskovalcev in ostalih strokovnjakov v R&R sferi (inženirji, dizajneriji, informatiki), podjetnikov in menadžerjev. Drugi tip razvojnih jeder, ki jih lahko poimenujemo civilnodružbena razvojna jedra, izhajajo iz ad hoc državljanskih pobud na lokalni ravni ali pa gre za bolj organizirane skupine v okviru nevladnih organizacij ali asociacij ki so ponavadi sestavljene tako iz ekspertov kot zainteresiranih, aktivnih državljanov. Obravnavati jih moramo kot žarišče znanja ter ekspertize in v tem smislu so lahko pomemben dejavnik novih idej in družbenih inovacij.” red.prof.dr. Frane Adam

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.