AKADEMSKI VEČER: Osnutek Nacionalnega programa visokega šolstva 2011 – 2020

13.10.2010

AKADEMSKI VEČER: Osnutek Nacionalnega programa visokega šolstva 2011 – 2020

7. Akademski večer je potekal v sredo, 13. oktobra 2010, ob 16.00 uri v Mali dvorani KC Janeza Trdine, Novi trg 5, Novo mesto, in sicer v obliki predstavitve in razprave o osnutku Nacionalnega programa visokega šolstva 2011 – 2020.

Tokrat smo gostili dr. Stojana Sorčana, v.d. generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo na MVZT in gospo Janjo Komljenovič, svetovalko v ministrovem kabinetu, ki sta predstavila osnutek.

Izvleček osnutka

Slovenski visokošolski prostor bo v letu 2020 slonel na 4 glavnih stebrih, ki bodo podpirali vlogo visokega šolstva v družbi znanja:

  1. Diverzifikacija, ki prinaša raznolikost vrst in poslanstev institucij ter študijskih programov za doseganje vseh osnovnih ciljev visokega šolstva.
  2. Internacionalizacija oz. odprtost v mednarodni prostor, ki je nujna za delovanje visokošolskih institucij v sodobnih globalnih razmerah.
  3. Kakovost, ki bo vsem omogočala mednarodno primerljivo in priznano visokošolsko izobrazbo, zaposljivost in mobilnost v evropskem prostoru ter širše.
  4. Socialna razsežnost, ki bo omogočala pravičen dostop do visokega šolstva in neovirano dokončanje študija.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.