POSVETOVANJE 2011: Inovativni pristopi k regijskemu razvoju Bele krajine, Dolenjske in Posavja – prispevek k univerzitetnemu prostoru

17.2.2011

POSVETOVANJE 2011: Inovativni pristopi k regijskemu razvoju Bele krajine, Dolenjske in Posavja – prispevek k univerzitetnemu prostoru

Kdaj: ponedeljek, 7. marec 2011 med 9. in 16. uro

Kje: Banketna dvorana Hiše kulinarike in turizma Zavoda Grm Novo mesto, Glavni trg 30

Sodelujoči: Župani, gospodarstveniki, poslanci in dekani visokošolskih zavodov Bele krajine, Dolenjske in Posavja

Povzetek: Paneli in razprave posvetovanja ponujajo razmisleke o možnih in potrebnih inovativnih usmeritvah povezanega in trajnostnega regionalnega razvoja:

 • prispevanje k povečevanju konkurenčnosti regije in zagotavljanju boljšega življenja njenih prebivalcev;
 • spodbujanje sodelovanja organizacij in posameznikov v regiji Bela krajina, Dolenjska in Posavje;
 • spodbujanje sodelovanja z drugimi regijami v Sloveniji in bližnjih državah;
 • spodbujanje čezmejnega sodelovanja pri razvijanju Podonavske regije;
 • razvijanje sodobnega, naprednega in ustvarjalnega univerzitetnega regijskega okolja;
 • razvijanje izobraževalnih in raziskovalnih zmogljivosti visokošolskih ustanov v regiji;
 • zagotavljanje sodelovanja srednjih in visokih šol;
 • pospešitev razvijanja sodobne prometne infrastrukture regije;
 • pospešitev izrabljanja možnosti sodobne informacijsko-telekomunikacijske tehnologije;
 • razvijanje čezmejnega sodelovanja za racionalizacijo obstoječih in nastajanje novih poslov;
 • zavzeto vključevanje županov, podjetnikov, poslancev in visokošolskih učiteljev v skupna posvetovanja, akcije in izboljševanje regije.

Ob zaključku posvetovanja bodo oblikovani povzetki ugotovitev.

Organizator:

Društvo Dolenjska akademska pobuda v sodelovanju s:

 • Fakulteto za organizacijske študije v Novem mestu
 • Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu
 • Fakulteto za industrijski inženiring, Novo mesto
 • Fakulteto za poslovne in upravne vede Novo mesto
 • Visoko šolo za upravljanje in poslovanje Novo mesto
 • Visoko šolo za tehnologije in sisteme Novo mesto
 • Visoko šolo za zdravstvo Novo mesto
 • Razvojno raziskovalnim inštitutom Grm Novo mesto

Medijski odziv

Dolenjski list »
Vaš kanal »

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.